Kulak Burun Boğaz Hastalıkları


KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Kurucu Akademik Personeli’nin Ekim 1977’de Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında göreve başlaması ve resmi açılışın 19 Mayıs 1978’de yapılması ile birlikte Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ da resmen kurulmuş oldu.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında aynı odayı paylaşan iki K.B.B. Öğretim Görevlisi ile işe başladı. Küçük bir salonda perdeyle bölünmüş iki ameliyat odasından birini haftada bir gün kullanabiliyor, 10 yataklı koğuş usulü cerrahi servise bir hasta yatırabiliyor ve bir odalık polikliniğinde hasta muayene ediyordu. Henüz asistanı yoktu.

İlk iki asistanını 1978’de aldı. Bugün ise 60 KBB Uzmanı mezun etti.Şimdi, 40 yıl geride kaldı ve KBB Anabilim Dalı 26 yataklı servisi, kendine ait bir departmanı,2 genel ve 1 lokal  ameliyat odasına sahip durumda. 8 öğretim üyesi, 11 araştırma görevlisi ile bölge insanına sağlık hizmeti ile Tıp Fakültesi 1,2,3.sınıflarına PDÖ eğitimi, 5.Sınıflarına  TASK eğitimi, Diş Hekimliği Fakültesi 5.sınıflarına ve Odyoloji Yüksek Lisans Öğrencilerine K.B.B. eğitimi vermektedir.

KBB Polikliniğinde hafta içi her gün ortalama 150 hasta değerlendirilimektedir. Yine KBB Kliniği Öğretim Üyeleri dönüşümlü olarak Şehir Sağlık Merkezinde hafta içi her gün hasta değerlendirmektedir.

K.B.B. Araştırma görevlilerine yönelik Ulusal K.B.B.  B.B.C. Çekirdek Eğitim Programı kapsamında teorik ve pratik eğitimler verimekte  olup bu eğitimler  poliklinik, servis, ameliyathane ve rotasyon eğitimleri şeklinde dönmektedir. Makale ve seminer sunumları,kongre ve diğer bilimsel toplantılara katılım,klinik ve deneysel araştırma yapma ve katılma deneysel veya klinik uzmanlık tez çalışmaları asistan eğitimlerinin önemli bir parçasıdır.

Odyoloji konuşma ve ses bozuklukları ünitesi Öğretim Üyesi düzeyinde bir odyoloji uzmanı, bir odyolog, iki odyometri teknisyeni, bir acil tıp teknisyeni ile hizmet vermektedir. Ünitemiz  yenidoğan işitme taraması programı, çocuk ve erişkin işitme değerlendirmeleri, elektrofizyolojik testler, koklear implant programlama ve takip alanında çalışmaktadır. Yılda yaklaşık 700 hasta değerlendirilmektedir. Bölümümüzde 2007 yılında başlayanOdyoloji Yüksek Lisans Programından 12 Odyoloji Uzmanı mezun olmuştur. Halen 11 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır..

Anabilim Dalımız lokal aAmeliyathanesinde gerekli biyopsiler ve küçük lokal cerrahi girişimler ve mikroskopik cerrahi girişim ve pansumanlar yapılabilmektedir.

KBB  alanındaki her türlü cerrahi girişimler tonsil, adenoid, septum cerrahisi, FESS, septorinoplasti, maksillo-fasiyal travma ve kanser cerrahisi, sleep-apnea cerrahisi,baş-boyuna yönelik her türlü kanser cerrahisi,tiroidektomi,kafa tabanı cerrahisi,kulağa yönelik her türlü mikroşirürjik girişim,koklear implant cerrahisi,KBB laser cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri

Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
(Anabilim Dalı Başkanı)
recepunal@omu.edu.tr 2504
Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU mtkoyuncu@yahoo.com 2506
Prof.Dr.Figen BAŞAR figensuren@gmail.com 3953
Prof.Dr.Sinan ATMACA sinanatmaca@yahoo.com 2749
Doç.Dr.Özgür KEMAL drozgurkemal@gmail.com 2518
Öğr.Gör.Dr.Esra KAVAZ    

 

Sekreterlikler

Poliklinik Sekreterliği 2357
Odyoloji Polikliniği Sekreterliği 2448
Servis Sekreterliği 2398
Servis  2397
Departman Sekreterliği 3949

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41