Kardiyoloji


KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Tarihçesi

Bölümümüz 37 yılını aşan tarihi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bu zamana kadar 58 adet kardiyoloji uzmanı yetiştirmiştir. Halen 3 profesör, 3  doçent ve 2 Uzman Doktor  mevcuttur. Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakım ünitesi olarak toplam 51 adet yatak kapasitelidir.


Verilen Hizmetler
Pacemaker (Pil) kontrolü  haftanın bir günü (Cuma günleri)  yapılmaktadır. Genel kardiyoloji polikliniği ve  hipertansiyon,poliklinikleri haftanın her günü hizmet vermektedir. Laboratuar hizmetleri olarak, invazif kateterizasyon ve elektrofizyoloji laboratuvarı, efor testi, ekokardiyografi, Holter, Tilt testi ve ambulatuvar kan basıncı izlemi yapılabilmektedir. Koroner anjiyografi laboratuvarında her türlü komplike perkütan girişimler ve erişkin konjenital hastalıklarının perkütan tedavisi yapılabilmektedir. Bunun yanında, laboratuvar günün 24 saati primer PTCA için kullanılabilir durumdadır. Elektrofizyoloji laboratuvarımızda, tanısal elektrofizyolojik tetkik, ablasyon tedavisi, pacemaker, kardiyak resenkronizasyon tedavisi ve ICD implantasyonu işlemleri uygulanmaktadır.)


Müracaat Şekli : Randevulu muayeneler polikliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca özel muayene imkanı da mevcuttur. (0362)  312 19 55 çağrı merkezi

Anjiyografi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı
 
 
Öğretim Üyelerimiz
Adı Soyadı E-Posta Adresi Dahili Telefon
Prof.Dr.Mahmut ŞAHİN m.sahin@omu.edu.tr 3089
Prof.Dr.Özcan YILMAZ ozyils@hotmail.com 2479
Prof.Dr.Okan GÜLEL oakangulel@yahoo.com 2475
Doç.Dr.Murat MERİÇ drmeric@hotmail.com 3249
Doç.Dr.Korhan SOYLU korhansoylu11@yahoo.com 2472
Doç.Dr.Serkan YÜKSEL serkany77@gmail.com 4044
Öğr.Gör.Ömer GEDİKLİ drgedikli@hotmail.com 3009
Öğr.Gör.Murat AKÇAY drmratakcau@hotmail.com 3009
 
İletişim
Poliklinik Sekreteri          : 2636-2634
Anabilim Dalı Sekreteri   : 2717
Servis Sekreteri              : 2403
Sineanjiografi                 : 3210
Treadmil                         : 3241
EKG                               : 2527


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41