İç Hastalıkları


İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 
Prof.Dr.Ramis ÇOLAK  (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı) 
 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Prof.Dr.Ramis ÇOLAK   (Bilim Dalı Bşk.) 
 
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr.Güzin DEMİRAĞ (Bilim Dalı Bşk.)
 
 
Nefroloji


Romatoloji

Doç.Dr.Metin ÖZGEN  (Bilim Dalı Bşk.)
 
Genel Dahiliye


Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Ramis ÇOLAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Mehmet TURGUT
Dr.Öğr.Üy.Seher KIR
Dr.Öğr.Üy.Ercan TÜRKMEN
Dr.Öğr.Üy.Elif KILIÇ KAN
Dr.Öğr.Üy.Müge USTAOĞLU
Dr.Öğr.Üy.Ufuk AVCIOĞLU

Öğr.Gör.Muhammet OKUYUCU
 
 
                                          
Sekreterlikler 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Sekreterliği 2013
Genel Dahiliye Poliklinik Sekreterliği 4115
Sekreterlik (Rapor) 4214
Nefroloji-Hematoloji Poliklinik Sekreterliği 2746-2354
Gastroenteroloji Poliklinik Sekreterliği 3572
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Poliklinik Sekreterliği 3209 
Tıbbi Onkoloji Poliklinik Sekreterliği 2459
Nefroloji-Endokrinoloji Servis Sekreterliği 1723
Hematoloji Servis Sekreterliği 2693
Tıbbi Onkoloji- Gastroenteroloji-Dahiliye Servis Sekreterliği 4165
Endokrin-Nefroloji Sorumlu Hemşiresi 2592
Onkoloji- Gastroenteroloji Sorumlu Hemşiresi 4168
Hematoloji Sorumlu Hemşiresi 3334
Dahiliye Yoğun Bakım Servis Sekreterliği 3191
Dahiliye Yoğun Bakım Sorm.Hemşiresi 3196
 

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
55200 Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41