Hematoloji


HEMATOLOJİ BİLİM DALI

Tarihçe
 
Bilim dalı Kuruluşu:   Hematoloji  Bilim Dalı, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2004 tarihli ve 4653 sayılı yazısında, Yürütme Kurulunun 02.03.2004 tarihli toplantısında, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Hematoloji Bilim Dalı’nın kurulmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir." yazısı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.
 
Verilen Hizmetler
 
Servis
 
40 yataklı kliniğimizde yatak doluluk oranımız %100 oranı ile hizmet vermektedir.
 
Poliklinik
 
Üç adet Hematoloji polikliniği ile günde 50-60 hastaya   poliklinik hizmeti verilmektedir.
 
Kemik iliği aspirasyon ve müdahele polikliniğinde günlük en az 5 hastaya kemik iliği aspirasyon ve biopsi yapılmaktadır.
 
Genel olarak
1-Kan hücrelerinin veya hemoglobinin ilikteki üretimlerinde bozulma (değişik anemi-kansızlık-lökopeni ve trombositopeniler)
2-Kan hücrelerinin yıkımlarının hızlanması (hemolitik anemiler, ATP vb)
3-Kan hücreleinin işlevlerinin bozulması (orak hücreli anemi, değişik işlev bozuklukları vb)
4-Kanın pıhtılaşmasının bozulması (hemofililer, von Willebrand hastalığı vb)
5-Kanın damar sistemi içinde gereksiz yere pıhtılaşması (tromboz, akciğer tromboembolisi, tromboflebit vb)
6-Kanı üreten ilik hücrelerinin ve lenf bezi hücrelerinin kanserleşmeleri (lösemiler, lemfomalar,myeloma vb)
ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi hematoloji kliniğimizde yapılmaktadır.
 
Kök Hücre Nakli
Hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış olup 2018 yılı Eylül ayında hizmet vermesi planlanmaktadır.
 
Müracaat Şekli
Hastalar hem internet üzerinden (http://hastane.omu.edu.tr) randevu alarak hem de poliklinik sektreterliğine başvurarak muayene olabilmektedir.
 
Öğretim Üyeleri
 
Adı Soyadı E-Posta Telefon
Prof.Dr.Mehmet TURGUT turgutmehmet@yahoo.com 6758
Prof.Dr.Düzgün ÖZATLI dozatli@yahoo.com 6723
Doç.Dr.Engin KELKİTLİ engin@kelkitli.com 6732
Doç.Dr.Memiş Hilmi ATAY dr.atay@mynet.com 6755
 
 
Poliklinik Sekreteri 6760-6761
Bilim Dalı Departman Sekreteri 6747
Servis Sekreteri 2693

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
55200  Atakum/  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41