Halk Sağlığı


HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Tarihçesi
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sevinç Oral’ın kurucu başkanlığında faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren Prof.Dr. Fulya Tanyeri, Prof.Dr. Rengin Erdal, Prof.Dr.Turhan Akbulut anabilim dalında başkanlık yapmışlardır. 1984 yılından bu yana da Prof.Dr.Yıldız Pekşen anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.
Prof.Dr. Sevinç ORAL Prof.Dr.Fulya TANYERİ Prof.Dr.Turhan AKBULUT
   
Prof.Dr.Rengin ERDAL Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN  
     

 

Müracaat Şekli

18.04.2013 tarih ve 138-İH sayılı belge ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "İşyeri Hekimliği Temel Kursu", "İşyeri Hekimliği Yenileme Kursu" ve "İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Kursu" vermek üzere eğitim kurumu olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlara "İş Sağlığı eğitimleri" verilmektedir.

 

Öğretim Üyeleri 

Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.Cihad DÜNDAR
Anabilim Dalı Başkanı
cdundar@omu.edu.tr 2291
  Prof.Dr.Şennur DABAK sdabak@omu.edu.tr 2509
  Prof.Dr.Sevgi CANBAZ sevgic@omu.edu.tr 2289
  Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER asunter@omu.edu.tr 3627
 
 
İletişim:
Anabilim Dalı Sekreteri  : 2292

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41