Göz Hastalıkları


GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Tarihçe

     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1977 yılında Prof.Dr.İhsan ÖGE tarafından kurulmuştur. Kliniğimiz, kuruluşundan bu yana üniversite kliniklerinin temel görevlerinden olan öğrenci ve uzmanlık öğrencisi eğitimi, bilimsel araştırma faaliyetleri, güncel sağlık hizmeti verilmesi ve topluma örnek insanlar yetiştirme işlevlerini başarıyla yürütmektedir.

     Kuruluşunun 39.yılında kliniğimiz; 26 yataklı servis, ameliyathane, genel göz polikliniği ve özel birim poliklinikleri (Glokom, Şaşılık, Uvea-Behçet, Retina-Vitreus, Nörooftalmoloji, Kontakt Lens, Oküloplastik, Kornea ve oküler elektrofizyoloji) ile hizmet vermektedir. Her birim, konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uzmanlık öğrencisi eğitimi de bu alanlara dağılım ve rotasyonla yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin en köklü üniversitesinde yer alan ve geniş bir coğrafi bölgeye hizmet veren kliniğimiz, aynı zamanda bölgedeki referans klinik olmanın da sorumluluğunu yıllardır başarıyla taşımaktadır.

Anabilim Dalı Başkanları
Prof.Dr.İhsan ÖGE
Prof.Dr.Dilek ERKAN
Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ
Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK
Prof.Dr.İnci GÜNGÖR
 

Verilen Hizmetler 

  • Genel Göz Polikliniği
  • Birim Poliklinikleri
  • Acil ve Kontrol Hastaları Polikliniği
  • Göz içi Enjeksiyonlar
  • Lazer Tedavileri
  • Oküler Tetkikler: OCT, Görme Alanı, FFA, Ultrasonografi, Ultrasonografik Biomikroskopi (UBM), Pakimetri, Tonometri, Korneal Topografi, Konfokal Mikroskopi, Ön Segment Görüntüleme, Biometrik Ölçümler ve oküler elektrofizyoloji(VEP, ERG) olmak üzere çeşitli katagorileri kapsamaktadır.

 

Müracaat Şekli

Genel Göz Polikliniği: İlk kez başvuran hastalar içindir. Poliklinik çalışma düzenine göre, günlük belirli sayıda hasta alınmaktadır.  
 
Birim Poliklinikleri: Sürekli takipli hastalardır. Verilen randevu tarihinde geldiklerinde randevu fişlerinin en alt satırında yazılı birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
 
Acil ve Kontrol Hastaları Polikliniği: Ameliyat olan hastalar, daha önce genel göz polikliniğinde  muayene olup kontrole gelen hasta ve acil olarak başvuran hastalar içindir. İlgili birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir
 
Göz içi Enjeksiyonlar: Polikliniğimizde muayene olup enjeksiyon randevusu verilen hastalar içindir.
 
Lazer Tedavileri: Her gün randevu verilmeksizin uygulanmaktadır. Bazı özellikli vakalarda ve tekrar tedavi gerektiren hastalar için randevulu çalışılmaktadır. İlgili birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir
 
Tetkik İşlemleri: Randevulu hastalar için verilen randevu tarihinde randevu fişlerinin en alt satırında yazılı birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Gün içinde bakılan hastalar ise, birimin sekreterine kayıtlarını yaptırmalıdırlar.
 
 
 Öğretim Üyeleri
 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK
 
ariturknursen@gmail.com 2511
  Prof.Dr.Yüksel SÜLLÜ ysullu@yahoo.com 2991
  Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ habirinci@yahoo.com 2664
 
Prof.Dr.İnci GÜNGÖR
(Anabilim Dalı Başkanı)
inci.gungor@omu.edu.tr 2627
  Dr.Öğr.Üy.Ertuğrul CAN canertugrul73@hotmail.com 3936
  Dr.Öğr.Üy.Leyla NİYAZ mdleni@yahoo.com 2781
  Dr.Öğr.Üy.Özlem EŞKİ YÜCEL drozlem38@hotmail.com 3932
  Dr.Öğr.Üy.Hilal ESER ÖZTÜRK hilaleser@yahoo.com 2481
  Dr.Öğr.Üy.Volkan YETER    
 

İletişim:

Poliklinik Sekreteri          : 2356 - 2311
Anabilim Dalı Sekreteri  : 2372
Laser                                 : 2400
FFA (Anjio)                        : 2061
OCT                                   : 2067
Görme Alanı                    : 2515
Servis Sekreterliği           : 3081


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41