Göğüs Hastalıkları


GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında 2 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent çalışmaktadır. Anabilim dalının akademik elemanları Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yer alan probleme dayalı öğrenim oturumları, hasta başı tartışmaları, dersler, seminerler ve uygulamaların yapılmasında aktif olarak görev almaktadırlar. Göğüs Hastalıkları  kliniği 3tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam 35 hasta yatağı kapasitesiyle  hizmet vermektedir. Kliniğimizde invaziv  ve  non-invaziv mekanik ventilasyon imkanlarına sahip 3 yataklı bir yoğun bakım ünitesi de bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımızda 2  poliklinik ve Perşembe günleri de 1 sigara polikliniği ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Yine bölümümüzde  fiberoptik bronkoskopi ünitesi , spirometre ve eforlu solunum fonksiyon testlerinin yapıldığı solunum fonksiyon testleri laboratuarı bulunmaktadır. Yine  Anabilim Dalımızda toraks ultrasonografisi eşliğinde tanısal işlemler  de yapılmaktadır. Bölümümüzde yılda 1000’den fazla fiberoptik bronkoskopi, 4000’in üzerinde solunum fonksiyon testi, 50’nin üzerinde plevra biyopsisi yapılmaktadır. Anabilim Dalımızın eğitim toplantıları  30 kişilik bir seminer odasında yapılmaktadır. Bu eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, makale ve seminer sunumları düzenli olarak yürütülmektedir.Anabilim Dalımızdan bugüne kadar toplam 20 kişi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olarak mezun olmuş ve halen 7 araştırma görevlisi hekim uzmanlık eğitimlerine  devam etmektedir.
 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında Yapılan İşlemler
  • Solunum fonksiyon testi (spirometre)
  • Egzersiz testi
  • Diffüzyon testi
  • Fiberoptik bronkoskopi
  • Videobronkoskopi
  • Bronkoskopi eşliğinde elektrokoter uygulamaları
  • Torakoskopi
  • Torasentez
  • Plevra biopsisi
  • Plevranın ultrason ile incelemesi ve biopsisi

 

Öğretim Üyeleri
 
Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
(Anabilim Dalı Başkanı)
munsal@omu.edu.tr 3067
   
Prof.Dr.Oğuz UZUN oguzuzun67@yahoo.com.tr 3574
Doç.Dr.Atilla Güven ATICI agatici@omu.edu.tr 3573
Doç.Dr.Aygül GÜZEL    

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19    -   2998
Fax: 0 362 457 60 41