Göğüs Cerrahisi


GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Tarihçe
 
     Ondokuzmayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yükseköğretim Kurulu’nun 9 Şubat 1998 tarih 2193 sayılı kararı ile 1998 yılında resmen kurulmuştur. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu atanmıştır. Anabilim Dalımızda 1998 tarihinden itibaren uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımızda 1 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi mevcuttur.
 
 
Verilen Hizmetler
 
     Araştırma görevlileri, göğüs cerrahisi alanında deneyimli hemşire, personeli ve modern postoperatif bakım ünitesi ve servisi ile hastalara hizmet vermektedir. Servisimizde 4’ü özel oda olmak üzere toplam 20 yatak ile hizmet vermekteyiz.
 
Akciğer (Solunum yolu hastalıkları )
 • Akciğer kanseri ameliyatı
 • Metastatik akciğer hastalıkları ameliyatı
 • Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik, Abse ameliyatları
 • Hacim küçültücü akciğer ameliyatı
 • Büllektomi ve dekortikasyon ameliyatları
 Mediyasten
 • Mediyastinal malign ve benign tümör rezeksiyonları
 • Timektomi
 • Mediastinotomi
 • Perikard cerrahisi
Trakea (Soluk borusu hastalıkları )
 • Trakea rezeksiyonları (solunum yolu darlıkları)
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Endotrakeal-endobronşiyal işlemler
 Plevra (Akciğer zarı hastalıkları)
 • Plevra biyopsileri
 • Mezotelyoma cerrahisi
 • Plevrektomi ve dekortikasyon
 • Tanısal ve tedavi amaçlı torakoskopi
 • Pnömotoraks ve ampiyeme yönelik cerrahi tedavi
 Göğüs duvarı (Göğüs kafesi hastalıkları)
 • Göğüs duvarı rezeksiyonları ve rekonstrüksiyonları
 • Torasik Çıkış Sendromu cerrahisi
 • Torakoplastiler ve torakomyoplastiler
 • Stoma, abse cerrahisi
 • Konjenital göğüs deformitelerinin (Kunduracı göğsü-Güvercin göğsü) ameliyatları (NUSS ve Abramson) ameliyatları (kapalı düzeltme yöntemleri), Modifiye Ravitch
 Özofagus (Yemek borusu hastalıkları)
 • Benign ve malign tümör rezeksiyonları
 • Hiyatal herni ve gastroözofageal reflü cerrahisi
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Özofagusun kanser dışı hastalıklarının cerrahi tedavisi
 • Özofageal stent girişimleri
Diyafram (solunum kası hastalıkları)
 • Plikasyon
 • Morgagni ve Bochdalek hernisi onarım ameliyatları
 • Diyafragma rüptürü
Göğüs travmaları
 
Sempatektomi (aşırı terleme ameliyatı) : Kapalı yöntemle yapılmaktadır.
Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) (Kapalı ameliyat tekniği), uygun olan tüm vakalarda ve göğüs cerrahisinin alanına giren tüm hastalıklarda yapılmaktadır.
 

 
Müracaat Şekli
 
Polikliniğimizde hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde muayene yapılmaktadır.
 
 
Öğretim Üyeleri
 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
 
(Anabilim Dalı Başkanı)
ahmetb55@gmail.com 2791
Prof.Dr.Burçin ÇELİK cburcin@hotmail.com 2701
  aysentaslak@yahoo.com 3217
  Dr.Öğr.Üy.Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK yaseminbuyukkarabacak@gmail.com 4240
  Dr.Öğr.Üy.M.Ali YILMAZ    

  

 

İletişim:
Poliklinik Sekreteri        : 3800
Anabilim Dalı Sekreteri  : 3800
Servis Sekreteri            : 2551


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41