Genel Cerrahi


GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Genel Cerrahi A.D. 1978 yılında Prof.Dr.Kayhan Özkan tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalında şu anda 11 öğretim üyesi mevcuttur. Halen genel cerrahinin tüm güncel ve spesifik konularında çalışmalar ve eğitim sürmektedir. Buna göre;

Genel Cerrahi AD’da A ve B Grubu olmak üzere iki çalışma grubu vardır. Bu ayrım özelleşmeye göre değil çalışma planına göre oluşturulmuştur. A grubunda 2 Profesör, 2 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent çalışmakta iken B grubunda 3 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent bulunmaktadır. Seminerler, literatür saatleri, mortalite ve morbidite saati ve diğer tüm eğitsel toplantılar her iki grup tarafından ortak olarak gerçekleştirilmektedir. 20 asistan doktorun çalıştığı klinikte her yıl 2-3 asistan cerrahi eğitimini tamamlamaktadır.

 

Genel Cerrahi Servisi

Klinikte 60 yatak bulunmakta ve yıllık toplam 1300 civarında ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca departman içinde bulunan Endoskopi Ünitesi’nde tanısal gastroduodenoskopi, kolonoskopi, ve PEG (perkütan endoskopik gastrostomi) işlemi uygulanmaktadır. Bunun dışında Rektoskopi Ünitesi ve kolostomi-ileostomili hastaların takip ve tedavisinde yardımcı olmak üzere kurulan Stoma Bakım Ünitesi ve ayaktan gelen hastalara hizmet veren bir poliklinik bulunmaktadır.

 

Meme Cerrahisi
Radyoloji departmanı ile iletişim içinde insizyonel, eksizyonel, ince iğne aspirasyon, tru-cut, telle işaretleme ve vakum yardımlı meme biyopsileri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Meme koruyucu cerrahi, mastektomi ve aksiller diseksiyon yapılmaktadır. Sentinel lenf nodu biyopsisi endikasyonu olduğunda, mavi boya kullanılmakta ya da nükleer tıp departmanı ile ilişki içinde olarak Gamma Prob yardımıyla uygulanmaktadır.

Endokrin Cerrahi
Departmanımızda tiroid ve paratiroid cerrahisi ile adrenal cerrahi konvansiyonel ya da laparoskopik olarak uygulanmaktadır. Özellikle paratiroid hastalıklarında, nükleer tıp bölümü ile korele olarak Gamma Prob kullanılarak cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Hepato-pankreatiko-bilier Cerrahi
Karaciğer, safra yolları ve pankreasa yönelik cerrahi girişimler, yani major hepatektomiler, pankreatektomi (Whipple ameliyatı, distal/total), laparoskopik kolesistektomi ve diğer safra yolu ameliyatları başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca yine pankreatit hastaları kliniğimizce takip ve tedavi edilmektedir.

Kolorektal Cerrahi
Hemoroidektomi, anal fistül, anal prolapsus, kolon ve rektum cerrahisi güncel tedavi prensiplerine göre uygulanmaktadır. Bu girişimler laparoskopik olarak da gerçekleştirilmektedir.

Gastroözefageal Cerrahi
Özellikle mide kanserine yönelik olarak total veya subtotal gastrektomi (D1/D2 lenf nodu diseksiyonlu) ve özefageal rezeksiyon uygulanmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi
Kliniğimizde laparoskopik olarak kolesistektomi, apendektomi, splenektomi, adrenalektomi, kolektomi, Miles ameliyatı, kasık ve ventral fıtık onarımları, kist hidatik, antireflü cerrahisi ve tanısal işlemler uygulanmaktadır.

Acil Cerrahi
Bölümümüz refarans bir merkez olma özelliği ile gerek travmatik gerekse diğer nedenli acil cerrahi patolojilerin tedavisinde başvurulan ve çözüm üreten bir kliniktir. Kliniğimize yatan hastaların yaklaşık  %20’si acil nedenlidir.

Beslenme (Nutrisyon)
Büyük oranda kanser nedeniyle ya da mide-barsak sisteminin diğer hastalıkları nedeniyle beslenemeyen hastaların, beslenme desteklerini sağlamak ve bu tip tedavileri düzenlemek ve yönlendirmek üzere fakültemiz bünyesinde kurulan beslenme kurulu (OBEK) Genel Cerrahi Bölümü’nün önderliğinde işlevini sürdürmektedir.

 

Öğretim Üyeleri
 
Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
Prof.Dr.Necati ÖZEN nozen@omu.edu.tr 2499
Prof.Dr.Cafer POLAT
(Anabilim Dalı Başkanı)
polatcafer@yahoo.com 3113
Prof.Dr.Bekir KURU bekirkuru2008@hotmail.com  
Prof.Dr.Mahmut BAŞOĞLU    
Prof.Dr.B.Bülent GÜNGÖR bgungor@omu.edu.tr 3673
Doç.Dr.Ayfer KAMALI POLAT    
Doç.Dr.Gökhan Selçuk ÖZBALCI    
Doç.Dr.S.Savaş YÜRÜKER  savas.yuruker.@gmail.com 3600 
Dr.Öğr.Üy.Kağan KARABULUT    
Dr.Öğr.Üy.Oğuzhan ÖZŞAY    
Dr.Öğr.Üy.İsmail Alper TARIM    

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 3121919   -   2668
Fax: 0 362 457 60 41