Gastroenteroloji


GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
 
Tarihçe
 
Bilim dalımız İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 1997 yılında kurulmuştur.
 
Verilen Hizmetler
 
Bilim dalımızda endoskopi ünitesi,  motilite laboratuvarı, ERCP, endoskopik ultrasonografi birimi, endoskopi hasta hazırlama ve gözlem servisi, gastroenteroloji polikliniği, karaciğer transplantasyon polikliniği ve yataklı servis bulunmaktadır.
 

Yapılan İşlemler

1-Özofagogastroduodenoskopi (tanı ve tedavi işlemleri)
2-Kolonoskopi (tanı ve tedavi işlemleri)
3-Enteroskopi
4-Özafagus, anal kanal motilite çalışmaları ve biofeedback
5-Özafagus pHmetri
6-Endoskopik retrograd kolanjiopanreatografi (ERCP tanı ve tedavi işlemleri)
7-Endoskopik ultrasonografi
8-İleri endoskopik işlemler (endoskopik mukozak rezeksiyon(EMR), endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)
 

Tedavisi Yapılan Hastalıklar

1-Yemek borusu, mide, ince bağırsak kalın bağırsak, anal kanal, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve sara yolu hastalıkları
2-İnflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolitis, Crohn hastalığı)
3-Hepatitler
4-Sindirim sistemi kanser hastalıklarında tanı ve palyatif tedavi
 
 
Müracaat Şekli
 
Polikliniğimiz randevu ile çalışmaktadır. Randevu 0 362 312 19 55 nolu telefondan alınmaktadır.
Özel muayene randevuları 0 362 312 19 19 - 3572 nolu telefondan alınmaktadır.
Endoskopi ve diğer işlemler için poliklinik sekreterliğiyle birebir görüşülerek randevu alınabilir.
 
 
Öğretim Üyeleri 
 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
 
Bilim Dalı Başkanı
 abektas@omu.edu.tr 2501
 

Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM

 beytullahy@yahoo.com 4267
  Doç.Dr.Talat AYYILDIZ  talatayy@gmail.com 4003
  Dr.Öğr.Üy.İbrahim GÖREN  drigoren@hotmail.com 2138

 

İletişim:
Poliklinik Sekreteri     : 3572
Bilim Dalı Sekreteri    : 2093
Servis Sekreteri          : 4165


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19   

Fax: 0 362 457 60 41