Enfeksiyon Hastalıkları


ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Tarihçe
 
     1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulu'nun 15 Ocak 1983 tarihli toplantısında Tıp Fakülteleri Dahili Bilimler Bölümüne bağlı olarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın kurulmasına karar verilmesi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kurulmuştur.
 
 
 
Verilen Hizmetler
 
     Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğimizde müracaat eden hastaların tümünün günlük olarak muayene tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Polikliniğimizde ayaktan başvuran hastalarda hepatit, grip, döküntülü hastalıklar, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kene ısırması sonrası gelişen enfeksiyonlar, Gastroenteritler, nedeni belirlenemeyen ateş, akciğer dışı Tuberküloz ve AIDS başta olmak üzere bir çok enfeksiyon hastalığının tanı ve tedavisiyapılmaktadır. Hastaların yatış gereksinimi durumunda tetkik ve tedavileri kliniğimizde öğretim üyeleri kontrolünde sürdürülmektedir. Ayrıca randevulu hasta kabulü öğretim üyeleri tarafından talep doğrultusunda kabul edilebilmektedir.
 
 
Müracaat Şekli
 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğinde günlük, randevusuz hasta müracaatı kabul edilmektedir.
 

 Öğretim Üyeleri 

Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
 
(Anabilim Dalı Başkanı)
sabanes@omu.edu.tr 2736
  Prof.Dr.Esra TANYEL estanyel@yahoo.com.tr 3805
  Doç.Dr.Aydın DEVECİ adeveci@omu.edu.tr 3837
  Dr.Öğr.Üy.İlkay BOZKURT    
  Dr.Öğr.Üy.Aynur ATİLLA    
  Öğr.Gör.Heval BİLEK    

 

İletişim:
Poliklinik Sekreteri          : 2797
Anabilim Dalı Sekreteri  : 2797 - 2425
Servis Sekreteri               : 2425

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41