Endokrinoloji


ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

 
Tarihçe
 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2004 tarihli ve 4653 sayılı yazısında, Yürütme Kurulunun 02.03.2004 tarihli toplantısında, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nın kurulmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir." yazısı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.
     
 
Bilim dalında verilen hizmetler (Tedaviler)
Bilim Dalımızda poliklinik ve yatan hastalara hizmet verilmektedir.
Üç adet Endokrin polikliniği ile günde 100-120 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.
Bilim Dalımız poliklinik hizmetleri randevulu ve günlük başvuru ilehizmet vermektedir.
Diyabet Eğitim ve Danışmanlık Biriminde Diyabet Eğitim Hemşiremiz tarafındanpoliklinik ve servis diyabet hastalarına günlük teorik ve pratik bireysel diyabet eğitimi verilmektedir.
Poliklinik hizmetlerimiz tüm hastaları için uzman doktorlar ve öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir.
Yatan hastalarımıza tekli ve ikili odalarda hasta konforunun düşünüldüğü odalarda hizmet verilmektedir.
Bilim dalımızda Endokrinolojinin tüm hastalarına (Hipofiz, Tiroid, Paratiroid, Böbrek üstü, Diyabet, Metabolik kemik hastalıkları, Osteoporoz vs.) yönelik çağdaş tanı ve tedaviler uygulanmaktadır.
Kliniğimizde düzenli olarak yapılmakta olan tiroid, adrenal ve hipofiz konseylerinde, farklı branşlardan öğretim üyelerimizle hastalarımız ayrıntılı olarak tartışılıp, hastalarımıza en uygun tedavi yaklaşımları aranmaktadır.
2 diyabet eğitim hemşiresi15 hemşire ve 7 personelle 20 iki yataklı 6 özel oda toplamda 46 yatak kapasiteli  servisimizle hastalarımıza hizmet vermekteyiz.
 
Öğretim Üyeleri
 
Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
(Bilim Dalı Başkanı)
ramiscolak@gmail.com 2492
aysegulakin@yahoo.com 3027
 
Yandal Asistanlar
Uzm.Dr.Uğur AVCI
Uzm.Dr.Elif TUTKU DURMUŞ
Uzm.Dr.Buğra DURMUŞ
 

Sekreterlikler

Bilim Dalı Departman Sekreteri 2742
Bilim Dalı Poliklinik Sekreterliği
3209
Servis Sekreterliği   1723

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41