Deri ve Zührevi Hastalıkları


DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 19 Mayıs 1978 yılında ilk yerleşkesi olan şimdiki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde kuruldu. Bölümün kurucu Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluşuna görevli olarak 27 Ekim 1977 yılında Samsun’a gelen Prof. Dr. Ahmet Yaşar TURANLI’ dır. Şu anda Prof. Dr. Nilgün ŞENTÜRK, Prof. Dr. Fatma AYDIN,  ,Doç. Dr. Müge Güler ÖZDEN, Doç.Dr.Esra Pancar YÜKSEL’den oluşan akademik kadro ve 5 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir. Akademik kadro ve araştırma görevlilerinin yanı sıra 1 hemşire, 2 sekreter ve 1 yardımcı personelden oluşan kadro ile bölümümüzde görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız bugüne kadar 40 uzman hekim yetiştirmiştir. Bölümümüzün Prof. Dr. Fatma AYDIN Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir


Kampüs yerleşkesindeki poliklinik ünitemizde 2 genel poliklinik, 1 foto (kemo)terapi ünitesi (PUVA, dar band UVB, banyo PUVA, topikal el-ayak PUVA) bulunmakta günlük ortalama 70 hastaya hizmet verilmektedir. Bölümümüzde Direkt mikroskopik inceleme, wood ışığı muayenesi, dermatoskopik (dijital–manuel) muayene, girişimsel dermatoloji uygulamaları (kriyocerrahi-elektrokoterizasyon, punch ve insizyonel biyopsi, intralezyonel enjeksiyon vb.) ve  allerji testleri (patch ve prick  testler) yapılmaktadır. Aynı binadaki Dermatoloji Servisimizde 19 hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabileceği yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimizde 1 lazer ünitesi de  bulunmaktadır. Lazer ünitesinde CUTERA lazer cihazı (Nd: YAG ve KTP) ile vasküler,  pigmente lezyonlar ve hirsutism hastaları tedavi edilmektedir.

Öğretim Üyeleri

   
Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
(Anabilim Dalı Başkanı)
bennet@mynet.com 3277
Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK nilsenturk@yahoo.com 2181
Doç.Dr.Müge Güler ÖZDEN    mgulerozden@hotmail.com 2577
Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL esrapancar@yahoo.com 2034

 

Sekreterlikler

Poliklinik Sekreterliği 0 362 312 19 19 2353
Servis Sekreterliği 0 362 312 19 19 1823-1826


İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41