Danışma Kurulu


T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Danışma Kurulu Üyeleri
   
1 Rektör Prof.Dr.Sait BİLGİÇ
2 Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet KURAN
3 Dekan Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR
4 Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Özcan YILMAZ
5 Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Levent GÜNGÖR
6 Merkez Müdürü Prof.Dr.Recep SANCAK
7 Merkez Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Tekin ŞİMŞEK
 8 Merkez Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL
 9 Merkez Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üy.Mustafa Yasin SELÇUK
10 Dahili Tıp Bilimler Bölüm Başkanı Prof.Dr.Dilek DURMUŞ
11 Cerrahi Tıp Bilimler Bölüm Başkanı Prof.Dr.İnci GÜNGÖR
12 Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ahmet BAYDIN
13 Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Berna AYDIN
14 Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mustafa Fevzi DİKİCİ
15 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Deniz KARAKAYA
16 Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Cengiz ÇOKLUK
17 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ender ARITÜRK
18 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR
19 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Koray Mehmet Z. KARABEKİR
20 Deri ve Zührevi Hastalıklar  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Fatma AYDIN
21 Enfeksiyon Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Şaban ESEN
22 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ayhan BİLGİCİ
23 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Cafer POLAT
24 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ahmet BAŞOĞLU
25 Göğüs Hastalıları  Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Meftun ÜNSAL
26 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.İnci GÜNGÖR
27 Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Cihad DÜNDAR
28 Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ender ARITÜRK
29 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ramis ÇOLAK
30 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.
31 Kalp ve Damar Cerrrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kemal DEMİRAĞ
32 Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Özcan YILMAZ
33 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Sinan ATMACA
34 Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Tarık BAŞOĞLU
35 Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Murat TERZİ
36 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Nedim KARAİSMAİLOĞLU
37 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ahmet DEMİR
38 Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Nilgün ÖZBEK OKUMUŞ
39 Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Çetin ÇELENK
40 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.A.Rıfat ŞAHİN
41 Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.M.Gönül OĞUR
42 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ramazan AMANVERMEZ
43 Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Hasan BAĞCI
44 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Asuman BİRİNCİ
45 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Filiz KARAGÖZ
46 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Süleyman Sırrı BİLGE
47 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr.Öğr.Üy.Rahman YAVUZ
48 Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Şaban SARIKAYA
49 Hastane Başmüdürü İsa ERFALAY