Çocuk Yoğun Bakım


ÇOCUK YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

 
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41