Çocuk Nöroloji


ÇOCUK NÖROLOJİSİ BİLİM DALI
Tarihçesi
 
Çocuk Nöroloji Bilimdalı 1997 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı yandal olarak kurulmuştur. Kurucu öğretim üyesi Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR’dir. Poliklinik hizmetinin başlatılmasını takiben EEG laboratuarı faaliyete geçirilmiştir. “Video-EEG monitorizasyonu” ünitesi 2006 yılında hizmet vermeye başlamış, ilk vagus sinir stimülasyonu (VNS) Kasım 2010’da ve ilk epileptik cerrahi uygulaması Ocak 2011 tarihinde yapılmıştır. Epilepside Ketojenik Diet merkezi de kısa süre içinde hasta kabulune başlayacaktır.
 
 
Verilen Hizmetler
  • Çocuk Nörolojisi Poliklinik hizmeti
  • EEG çekimi
  • Video-EEG monitorizasyonu
  • Epilepsi cerrahisi
  • Vagal sinir stimülasyonu (VNS) uygulaması
 
Müracaat Şekli
 
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı sekreterliğinden alınan randevu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve diğer bölüm polikliniklerinden istenen konsültasyonlar ile.
 
 
Öğretim Üyeleri 
  Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR
(Bilim Dalı Başkanı)
                                                   2986
 
Özel Alan Bilgileri
 
Video-EEG monitorizasyonu, epileptik cerrahi ve vagal sinir stimülasyon uygulamaları;   Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR
 
İletişim:
Poliklinik Sekreteri        : 2510
Bilim Dalı Sekreteri       : 2510
EEG Laboratuvarı          : 2420

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41