Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı


ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yrd.Doç.Dr.Seher AKBAŞ’ın Anabilim Dalı başkanı olarak göreve atanmasıyla Ağustos 2003’de kurulmuştur. Daha sonra Eylül 2005’de Yrd.Doç.Dr.Koray M.Z. KARABEKİROĞLU’nun anabilim dalı öğretim üyesi olarak atanmasıyla bölümde görevli öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmıştır. İlk olarak Nisan 2006 TUS döneminde ilk Araştırma Görevlisinin katılımı ile aktif olarak Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Nisan 2010’da doçentlik sınavını başarıyla geçen Doç.Dr.Koray M.Z. KARABEKİROĞLU Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Haziran 2010’da Uzm.Dr.Gökçe Nur SAY’ın uzmanlık sınavını başarıyla geçmesi ile anabilim dalı ilk uzmanını mezun etmiştir. Ocak 2011 tarihinde doçentlik sınavını başarıyla geçen Dr.Seher AKBAŞ doçent ünvanı kazanmıştır.
Eylül 2011 tarihi itibariyle Anabilim Dalımız iki doçent, bir yardımcı doçent düzeyinde öğretim üyesi ve sekiz araştırma görevlisi ile Orta Karadeniz bölgesinin tek çocuk psikiyatrisi kliniği olarak çalışmayı sürdürmektedir.
Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında yer alan çok sayıda sorun (ör, dikkat sorunları, aile içi ilişki sorunları, depresyon, otizm ve diğer gelişimsel bozukluklar, tik ve takıntı bozuklukları, kaygı bozuklukları, çocuk istismarı, ergenlik sorunları, vb.) kliniğimizde değerlendirilmektedir.
 
Eğitim
Yıl boyunca Salı ve Cuma günleri öğretim üyeleri, asistanlar ve tıp öğrencilerinin katılımı ile eğitici konferanslar ve makale saatleri düzenlenmektedir.
1.Yıl Asistanı: Çocuk Psikiyatrisi asistanı ilk iki yıl içinde bir yıl süreyle Psikiyatrisi AD rotasyonunda görevlidir. Birinci yıl asistanları Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğinde ve Psikiyatri servisinde ve daha sonra da polikliniğinde öykü alma, tanı, tedavi ve hasta izleminden sorumludurlar.
2.Yıl Asistanı:Asistanlar hasta değerlendirilmesi, tanı, tedavi ve izleminden sorumludurlar. Yine diğer bölümlerden istenen konsültasyonların değerlendirilmesinden sorumludurlar. Poliklinik hastaları ve konsültasyon istenen hastalar için gerektiğinde süpervizyon alırlar.
3.Yıl Asistanı:Uzmanlık eğitiminin üçüncü ya da dördüncü yılında asistanlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da 3 aylık Çocuk Norolojisi rotasyonunu yaparlar. Burada çocuk norolojisi hastalarının muayene, tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinden sorumludurlar. Uzmanlık tezlerine üçüncü yıl içinde başlarlar.
4.Yıl Asistanı: O.M.U. öğretim üyelerinin gözetimi altında, asistanlar bütün Çocuk Psikiyatrisi AD kliniğinin aktivitelerinin izlenmesinden sorumludurlar. Eğitimin son yılında, asistanlar poliklinikte ayaktan, serviste yatan ve konsültasyon hastaların takibinde tüm sorumlulukları yüklenirler. Ayrıca kıdemsiz asistanların ve tıp öğrencilerinin eğitim sürecine katkıda bulunurlar.
 
Öğretim Üyeleri
     Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.Koray M.Z.KARABEKİROĞLU
(Anabilim Dalı Başkanı)
korayk@omu.edu.tr  
Doç.Dr.Gökçe NUR SAY    
Dr.Öğr.Üy.Yusuf Yasin GÜMÜŞ dryusufyasin@hotmail.com  
 
 
Araştırma
O.M.U. Çocuk Psikiyatrisi A.D. da çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları eğitiminin bir parçası olarak asistanların araştırma yapmaları desteklenmekte ve özendirilmektedir. Öğretim üyelerinin çoğunun, hasta bilgilerini içeren veritabanları mevcut olup, çalışma ile ilgili öğretim üyesi ve lokal etik kurul kararı alındıktan sonra, asistanlar kendi hipotezlerini veya öğretim üyesinin önerileri doğrultusunda genişleterek kullanmak üzere bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir.
OMÜ-Bilimsel Araştırmaları Destekleme Birimine Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan iki proje destek başvurusu kabul edilerek çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalardan biri aynı zamanda TÜBİTAK- Sosyal ve Beşeri Bilimler birimi tarafından da desteklenmektedir. Öte yandan, bölümümüzde yapılan çalışmalar 2003 yılından bu yana çok sayıda bilimsel dergi ve kongrede ödül kazanmıştır.
 
Etkinlikler
Bölümümüzde hizmet veren dört poliklinik bulunmaktadır. Öte yandan, hastane yatışı gereken hastalar psikiyatri servisinde yatırılarak tedavisi düzenlenmektedir. Poliklinik randevuları her ayın ilk iş günü erken saatlerden itibaren aylık olarak verilmektedir. Haftada iki yarım gün eğitim toplantıları yapılmaktadır. Geniş bir bölgeye hizmet vermesi, gittikçe artan başvuru sayısı ve mevcut klinik imkânların kısıtlılığı nedeniyle bölümümüzün daha geniş fiziksel çalışma alanına ihtiyaç vardır.
 
 
İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19   -  3696
Fax: 0 362 457 60 41