Çocuk Enfeksiyon


ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI

Tarihçesi
 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2009 yılında Prof.Dr.S.Gülnar Şensoy başkanlığında kurulmuştur.  Bilim dalımızda Prof.Dr.Gülnar Şensoy bulunmaktadır.
 
 
Verilen Hizmetler
 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında hastalara poliklinik ve yataklı servisde hizmet verilmektedir. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde tüberküloz, akut hepatit, brusellozis, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, suçiçeği, zona, viral döküntülü hastalıklar, influenza, kemik-eklem enfeksiyonu, menenjit gibi bulaşıcı hastalığı olan hastalar yatarak tedavi almaktadır.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde servisimizde yatarak izlenen hastaların kontrol muayeneleri, tüberkülozlu hastaların takibi yapılmaktadır. Ayrıca diğer polikliniklerden konsültasyon istenen hastalar değerlendirilmektedir.
Bunların yanı sıra Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalınca diğer servislerde yatan hastalara gerektiğinde enfeksiyon hastalıkları danışımı verilmektedir. Özellikle Hematoloji-Onkoloji Servisinde yatan hastaların enfeksiyon konsültasyonları yapılmaktadır.
 
 
Müracaat Şekli
 
Çocuk Enfeksiyon Servisinde yatarak izlenen ve kontrol muayeneleri olan hastalar polikliniğimize direk başvurarak gerekli muayeneleri yapılmaktadır.
Diğer hastalar ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanının konsültasyon istemesi ile polikliniğimize başvurmaktadır.
 
 
Öğretim Üyeleri 
 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.S.Gülnar ŞENSOY
(Bilim Dalı Başkanı)
gsensoy@omu.edu.tr 3749
 
 
İletişim:
Poliklinik Sekreteri       : 3884
Bilim Dalı Sekreteri      : 3884
Servis Sekreteri            : 4051

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun
 
Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41