Çocuk Cerrahisi


ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Tarihçe                     
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yetişmiş olan Prof. Dr. Naci Gürses (o zaman doçent) tarafından Türkiye’de açılan 5. Çocuk Cerrahisi merkezi olarak kuruldu. O günden bugüne aralıksız hizmet vermektedir.

   

Verilen Hizmetler    
Bölümümüzde tanı, takip ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar:
 
• Doğum öncesi ve sonrası tanımlanan doğumsal anomalilerinin izlemi ve cerrahi tedavileri, 
• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin doğumsal anomalileri, 
• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların doğumsal anomalileri, 
• Karaciğer ve safra yolları sisteminin doğumsal anomalileri, 
• Böbrekler, idrar yolları ve mesanenin doğumsal anomalileri, 
• Genital sistemin doğumsal anomalileri, 
• Doğumsal onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yoları, boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler). 
• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin edinsel cerrahi sorunları, 
• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların edinsel cerrahi sorunları, 
• Karaciğer ve safra yolları sisteminin edinsel cerrahisorunları, 
• Böbrekler, idrar yolları, mesanenin  edinsel cerrahi sorunları, 
• Genital sistemin edinsel cerrahi sorunları, 
• Onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler). 
• Endokrin organ cerrahisi (tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezleri, over ve testisler), 
• Kasık bölgesi cerrahisi (kasık fıtıkları, inmemiş testis, hidrosel ve diğer kasık bölgesi sorunları), 
• Travma cerrahisi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistem yaralanmaları)
• Endoskopiler (solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner ve genital sistem) 

  

Müracaat Şekli        
Poliklinik hizmetleri Randevuludur.

Poliklinik ve Anabilim Dalı: Çocuk Hastanesi 1. kat
Servis: Erişkin Hastanesi 6. kat

Öğretim Üyeleri

Adı ve Soyadı Alanı E-Posta 
(Anabilim Dalı Başkanı)

Genel pediatrik cerrahi, Pediatrik üroloji

earitürk@mail.com
Prof.Dr.Ferit BERNAY Genel pediatrik cerrahi, Pediatrik üroloji,
Minimal İnvaziv Cerrahi
feritbernay@gmail.com
Doç.Dr.Ünal BIÇAKCI Genel pediatrik cerrahi, Pediatrik Üroloji ubaçakçi@omu.edu.tr
Dr.Öğr.Üy.B.Dilek DEMİREL Genel pediatrik cerrahi,  Minimal İnvaziv Cerrahi  Anabilim Dalına Ait İletişim Bilgileri
Poliklinik Sekreteri      :0-362-3121919 / 3452
Departman Sekreteri  :0-362-3121919 / 3452
Servis Sekreteri          :0-362-3121919 / 2382
Ürodinami Atölyesi      :0-362-3121919 / 3710

 

İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41