Çalışan Sağlığı ve Güveliği Komitesi


T.C.
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Üyeleri
   
 
1 Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL Merkez Müdür Yardımcısı
2 Prof.Dr.Tevfik SÜNTER Halk Sağlığı Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi
3 Prof.Dr.Esra TANYEL Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4 Doç.Dr.A.Veysel POLAT Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
5 Doç.Dr.Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
6 Dr.Öğr.Üy.Sibel UÇAK SEMİRGİN Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
7 İsa ERFALAY Hastane Başmüdürü
8 Halis DAN Hastane Müdürü
9 İbrahim İNAN Hastane Müdürü
10 Şepnem KAYAN Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
11 Yeşim ATEŞ Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
12 Emine SOLAK Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
13 Eylem SERİNKAYA Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
14 Figen BAKAN Kalite Yönetim Direktörü
15 Tenzile YAŞAYACAK Uzman Fizikçi
16 Tülay ÇALIK Psikolog
17 Murat TAŞ Radyoloji Sorumlu Teknisyeni
18 Mualla ŞAHİN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
19 Murat KOCAOĞLU Anestezi Sorumlu Teknisyeni
20 Hülya TUZAN İş Güvenliği Uzmanı
21 İlhan KAN Sağlık Teknisyeni