Anesteziyoloji ve Reanimasyon


ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Tarihçesi

     Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesinin kurulduğu 1978 yılında faaliyete geçmiştir. İlk kurucu öğretim üyesi Dr. Zeynep Kayhan’dır. 1990 yılında Anesteziyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak Cerrahi Yoğun Bakım ve Ağrı Bilim dalları kurulmuştur.
 
Verilen Hizmetler
 
     Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı bütün cerrahi branşlara hizmet vermektedir. Kadrosunda bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile tüm anestezi uygulamaları (genel anestezi, rejyonal anestezi, monitörize hasta bakımı), yoğun bakım, ağrı tedavisi, ameliyathane dışı anestezi ve günübirlik hastalarda anestezi uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Akademik ve klinik aktiviteler 8 profesör, 6 doçent tarafından yürütülmektedir.
     Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı merkezi bir ameliyathanede 21 ameliyat odası ile hizmet vermekte ve hastanemizde yılda yaklaşık olarak 22000 ameliyat yapılmaktadır. Bütün cerrahi alanlardaki operasyonlar modern anestezi makinaları ile modern donanımlı ameliyat odalarında gerçekleştirilmektedir.
     Tüm hastalar operasyondan önce anestezi polikliniğinde muayene edilerek anestezi riskleri belirlenmekte, hastanın fizyolojik durumuna ve geçireceği cerrahi girişime göre anestezi planı yapılmaktadır.
     Onaltı yatak kapasiteli Yoğun Bakım Bilim Dalı; 1 Profesör, 2 Doçent,  araştırma görevlileri ve eğitimli hemşireleri ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
     Ayrıca ameliyathane dışındaki sahalarda; radyoterapi, erişkin ve pediatrik anjiografi, girişimsel radyoloji, endoskopi, elektrokonvülsif tedavi, manyetik rezonans görüntüleme işlemleri sırasında ve tüp bebek ünitesindeki girişimlerde sedasyon ve anestezi uygulamaları da Anabilim Dalımız tarafından yapılmaktadır. 
     Ağrı Bilim Dalı 2 Profesör 2 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vemektedir. Ağrı Bilim Dalında  kronik ağrı sendromları (malign veya non-malign) medikal tedavi, radyografi eşliğinde enjeksiyonlar (epidural blok, faset blok, sempatik bloklar veya nöroaksiyal bloklar), radyofrekans teknikleri, tetik nokta enjeksiyonları ve nöromodülasyon (sinal kord stimülasyonu, transkutan elektriksel sinir stimülasyonu) gibi tekniklerle tedavi edilmektedir.

Öğretim Üyeleri

Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.A.Haydar ŞAHİNOĞLU haydars@omu.edu.tr 2706
  Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN binnurs@omu.edu.tr 2705
  Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ fuatg@omu.edu.tr 2242
  Prof.Dr.Deniz KARAKAYA
(Anabilim Dalı Başkanı)
denizk@omu.edu.tr 2708
  Prof.Dr.Sibel BARIŞ sbaris@omu.edu.tr 3084
  Prof.Dr.Elif Bengi ŞENER bengimd@hotmail.com 3350
  Prof.Dr.İ.Serhat KOCAMANOĞLU serhatk@omu.edu.tr 3297
  Prof.Dr.Ebru KELSAKA ebruk@omu.edu.tr 3419
Prof.Dr.Fatih ÖZKAN dr.fat.oz@hotmail.com  
  Doç.Dr.Fatma ÜLGER fulger@omu.edu.tr 3629
  Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN burcu.ustun@omu.edu.tr 4251
  Doç.Dr.Ersin KÖKSAL ersin.koksal@omu.edu.tr 3397
  Doç.Dr.Cengiz KAYA raufemre@yahoo.com 4114
  Dr.Öğr.Üy.Özgür KÖMÜRCÜ    
  Öğr.Gör.Dr.Sezgin BİLGİN    
 
 
Özel Alan Bilgileri
 
Genel cerrahi, Kulak-burun-boğaz Cerrahisi Anestezisi;
Prof.Dr.A.Haydar Şahinoğlu
Nöroanestezi;
Prof.Dr.B.Binnur Sarıhasan
Kardiyovasküler Anestezi;
Prof.Dr.Deniz Karakaya
Pediatrik Anestezi
Prof.Dr.Sibel Barış
Obstetrik ve Jinekolojik Anestezi, Torasik Anestezi, Oftalmik Anestezi;
Prof.Dr.İ.Serhat Kocamanoğlu
Prof.Dr.E.Bengi Şener
Ortopedik Anestezi;
Prof.Dr.Ebru Kelsaka
Ağrı Tedavisi 
Prof.Dr.Fuat Güldoğuş
Prof.Dr.Ebru Kelsaka(Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr.Fatih Özkan
Yoğun Bakım;
Prof.Dr.A.Haydar Şahinoğlu (Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr.Fatma Ülger
Karaciğer Nakil Anestezisi;
Doç.Dr.Y.Burcu Üstün
Doç.Dr.Ersin Köksal
Ameliyathane Dışı Anestezi;
Doç.Dr.Y.Burcu Üstün
Doç.Dr.Ersin Köksal
Doç.Dr.Cengiz Kaya


İletişim:

Poliklinik Sekreteri           : 2662
Anabilim Dalı Sekreteri   : 3353
Algoloji Sekreteri              : 2740
Yoğun Bakım Sekreteri    : 3296


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41