Ameliyathane Koordinasyon Kurulu


T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ameliyathane Koordinasyon Kurulu Üyeleri
 
1 Prof.Dr.Ahmet DEMİR Ameliyathane Koordinasyon Kurulu Başkanı
2 Doç.Dr.Levent GÜNGÖR Dekan Yardımcısı
3 Doç.Dr.Tekin ŞİMŞEK Merkez Müdür Yardımcısı
4 Prof.Dr.İnci GÜNGÖR Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 6 Prof.Dr.A.Haydar ŞAHİNOĞLU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı
7 Doç.Dr.Gökhan Selçuk ÖZBALCI Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
8 Demet KARAHAN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi