Aile Hekimliği


AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Tarihçesi 

 
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulunun 24.06.1993 tarihli toplantısında alınan kararla 18.07.1993 -12547 sayılı onayıyla kurulmuştur. Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyesi olan Yrd.Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici 2003 yılında göreve başlamıştır. Prof. Dr. Füsun Yarış 2005 tarihinden itibaren anabilim dalı başkanlığını sürdürmektedir. Anabilim dalımızda halen bir profesör, üç doçent, iki yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim üyesi ve eğitimleri sürmekte olan uzmanlık öğrencileri bulunmaktadır.
 
Verilen Hizmetler
 
     Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır
Kliniğimizde birinci basamak hizmeti veren ve periyodik sağlık muayenesinin (check-up’dan farklı) yapıldığı toplam iki adet poliklinik mevcuttur.
 
Birinci basamak sağlık hizmetinin verildiği polikliniğimizde;
  • Hastaların akut problemleri çözümlenmeye çalışılmaktadır.
  • Gerekli hallerde ilgili branşlara yönlendirme yapılmaktadır.
  • Kronik hastalığı olan hastalarımızın takipleri yapılmakta, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili branşa yönlendirmektedir.
  • Genel sağlık muayenesi, sağlıklı çocuk izlemi yapılmaktadır.
  • Aile planlaması danışmanlığı,
  • Ayrıca evlilik, sağlık, spor ve ehliyet raporları verilmektedir.
 
Periyodik sağlık muayenesinde;
  • Hastalara paket tarama programları uygulanmamaktadır.
  • Yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, meslek, daha önce geçirdiği sağlık sorunları, içinde bulunduğu risk faktörleri ve ailede var olan hastalıkların öyküsü kişilerin sağlık tarama programlarının içeriğini belirler. Tüm bu veriler ışığında hastaya en uygun muayene ve tetkiklerle değerlendirme yapılmaktadır.
 
Müracaat Şekli
 
Birinci basamak hizmeti veren polikliniğimiz randevu almaksızın günlük muayene hizmeti vermektedir.
Periyodik sağlık muayene polikliniğimiz ise randevu ile çalışmaktadır. Randevu anabilim dalı sekreterliğinden alınmaktadır.

 

 Öğretim Üyeleri 

Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
 
(Anabilim Dalı Başkanı)
mdikici@omu.edu.tr 3464
  Prof.Dr.Bektaş Murat YALÇIN myalcin@omu.edu.tr 3464
  Prof.Dr.Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE fartiran@omu.edu.tr 3319
  Dr.Öğr.Üy.Mustafa ÜNAL orhanhashim@yahoo.com 2744
  Dr.Öğr.Üy.Mustafa Yasin SELÇUK yasin.selçuk@omu.edu.tr 2781
  Dr.Öğr.Üy.Mustafa Kürşat ŞAHİN    
 
İletişim:
Poliklinik Sekreteri         : 3377
Anabilim Dalı Sekreteri  : 4270


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41