Acil Tıp


ACİL TIP ANABİLİM DALI

Tarihçesi

 
     Acil Tıp Anabilim Dalımız 1997 yılında kurulmuş ve 1998 yılında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Anabilim dalımız 6 öğretim üyesi; 2 Profesör, 4 Doçent  ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Ayrıca uzmanlık eğitiminin yanı sıra tıp fakültesi (Türkçe-İngilizce) ve diğer sağlık eğitimi veren birimlerin de eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.
     Acil servisimizde bir adet büyük resüsitasyon odası, 8 adet muayene odası ve 16 adet yataklı kısımdan oluşan gözlem ünitemiz mevcuttur. Acil servisimizde ayrıca acil röntgen, ultrasonografi ve tomografi hizmeti veren acil radyoloji birimi bulunmaktadır. Buna ek olarak hastaların acil kan tahlillerinin yapılabildiği acil laboratuvarı bulunmaktadır.
     Acil Tıp Anabilim Dalı, uzmanlık eğitiminin yanı sıra verdiği hasta bakım hizmeti ile de bölgemizde çok geniş bir nüfusa hizmet etmektedir. Çevremizdeki hastanelerden acil olarak sevk edilen hastalar acil servisimizde değerlendirildikten sonra gerekli hallerde hastanemizde yatarak tedavi edilmektedir. Diğer birçok acil hastaya verilen acil tıbbi hizmetin yanı sıra özellikle zehirlenmiş hastaların tetkik ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılması, anabilim dalımızı bölgenin klinik toksikoloji merkezi haline getirmiştir. Özellikle toksikoloji alanındaki deneyimlerimiz; uluslar arası bilim dünyasında yayınlanan ve devam eden çalışmalarımızla daha da ileri düzeylere ulaşacaktır.

 

Öğretim Üyeleri
 
Resim Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
 
(Anabilim Dalı Başkanı)
abaydin@omu.edu.tr 2096
  Prof.Dr.Türker YARDAN tyardan@yahoo.com 2215
  Doç.Dr.Latif DURAN lduran@omu.edu.tr  3111
  Doç.Dr.Celal KATI celal.kati@omu.edu.tr  2071
  Doç.Dr.Hızır Ufuk AKDEMİR  hufuk@omu.edu.tr  4064

 

İletişim:
Anabilim Dalı Sekreteri  : 2769
Servis Sekreteri               : 2370


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41