Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Başhekimlik
Başhekim
Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK
       
Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Şaban ESEN
Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Rüştü Cankon GERMİYANOĞLU
Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Recep SANCAK

Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK
Başhekim

1953 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1986 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine Yardımcı Doçent  olarak atandı. 1993 yılında Doçent , 1999 yılında profesör oldu.

1989 – 2004 yılları arasında Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.
Ağustos 2008 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başhekim olarak atanan Prof. Dr. M. B.SELÇUK evli ve üç çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2305


Prof. Dr. Şaban ESEN
Başhekim Yardımcısı

Bafra’da 1967 yılında doğdu. İlk-Orta ve Lise Öğrenimin Samsun/Bafra’da tamamladı. Tıp eğitimini 1985-1991 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, uzmanlık eğitimini 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Nisan 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent kadrosunda atanmıştır. 2005 yılında Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı’nda Doçent, 2010 yılında da Profesör ünvanını almıştır. Şaban Esen’in uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 45, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 43 adet yayını bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası toplam 65 konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Prof. Dr. Mustafa SÜNBÜL
Başhekim Yardımcısı

1963 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. 1988 yılında mezun oldu. Üç yıl süreyle Isparta ve Gaziantep’de çalıştı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1995 yılında uzman oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1997 yılında Yardımcı Doçent, 1999 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

08.08.2008 tarihinde başhekim yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Mustafa SÜNBÜL evli ve bir çocuk babasıdır.

Telefon : 0 362 3121919 - 2323


Prof. Dr. Yücel YAVUZ
Başhekim Yardımcısı

1975 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Acil Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 2003 yılında uzman oldu. Aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 2008 yılında Aralık ayında Doçent oldu. 2009 Ekim ayında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen Acil Tıp Anabilim Dalında Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

26.09.2010 tarihinde başhekim yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Yücel YAVUZ evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ahmet DEMİR
Başhekim Yardımcısı

1968 yılında Giresun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini İstanbul’da başlayıp Giresun’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1986 yılında başladığı tıp eğitimini 1992 yılında tamamlayarak mezun oldu. Ağrı-Taşlıçay Geçitveren Sağlık Ocağında mecburi hizmetini tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1993 yılında başladığı uzmanlık eğitimini 1999 yılında tamamlayarak uzman oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na 2000 yılında Öğretim Görevlisi, 2002 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. Münih Teknik Üniversitesi Klinikum rechts der Isar Plastik Cerrahi ve El Cerrahisi Kliniğinde (Almanya) üç ay (2003-2004) gözlemci olarak görevlendirildi.2008 yılında Doçent ünvanı aldı. Haziran 2011 tarihinden itibaren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 08.08.2012 tarihinde, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak atanan Prof.Dr.Ahmet DEMİR evli ve iki çocuk babasıdır.


Prof. Dr. Rüştü Cankon GERMİYANOĞLU
Başhekim Yardımcısı

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1975 yılında Ankara Fen Lisesi, 1982 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini Çorum Sungurlu Alembeyli Sağlık Ocağında yaptı. 1984-1988 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji asistanı olarak çalıştı. Askerlik görevini Erzincan Askeri Hastanesinde 1989-1990 yılları arasında yaptı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1991 yılında Başasistan, 1993 yılında girdiği imtihan sonucunda Üroloji Şef Muavini oldu. 1994 yılında Doçent unvanını aldı. 2001 yılında girdiği imtihan sonucunda Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Klinik Şefi oldu. 2005 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinikleri Koordinatörlüğüne atandı. 2011 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı olarak atandı. 2013 yılında OMÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığına atandı. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Eğitim Program Yöneticiliğine getirildi. 2014 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlıkla ilgili Proje Değerlendirme Ofisi Başkanlığına seçildi. 1 Ocak 2015’de Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcılığına atandı.

İki dönem Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve dört dönem Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Son dört dönemdir Türk Üroloji Derneği Genel Sekreterliğini yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.


Prof. Dr. Recep SANCAK
Başhekim Yardımcısı

Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015