Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Tıbbi Biyoloji
Son güncelleme: 30.12.2015

TIBBİ BİYOLOJİ  ANABİLİM DALI


Tarihçe
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1983 yılında Prof.Dr.Gülsen ÖKTEN tarafından kuruldu. Bu tarihten itibaren  Prof.Dr.Gülsen ÖKTEN, Prof.Dr.Hasan BAĞCI Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında başkanlık yapmışlardır.2005 yılından bu yana Prof. Dr. Hasan BAĞCI Tıbbi BiyolojiAnabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.
          
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımızda, Tıbbi Genetik Bilim Dalı 26.02.1998 tarihli Yükseköğretim Kurulu ve 11.06.1998 tarihli Üniversitemiz Senato Kurulu kararıyla Prof.Dr.Gülsen ÖKTEN, Prof.Dr.Mehmet ELBİSTAN ve Prof.Dr.Hasan BAĞCI’nın kurucu üyeliğinde kurulmuş olup Tıbbi Genetik Bilim Dalı Başkanlığını  Prof.Dr.Mehmet ELBİSTAN yürütmektedir.
        
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımızda Sitogenetik Laboratuvarı 1987 yılında Prof.Dr.Gülsen ÖKTEN tarafından kurulmuş olup halen faal olarak rutin hizmet vermekte olan Sitogenetik analizlere ek olarak 2007 yılında Doktora tezi kapsamında kök hücre çalışmalarına Prof.Dr.Gülsen ÖKTEN tarafından başlatılmıştır.  Moleküler Genetik Laboratuvarı 1996 yılında Prof.Dr.Hasan BAĞCI tarafından kurulmuştur ve halen faal olarak rutin hizmet vermektedir.
          
Mart 2011 tarihi itibariyle Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımızda 2 Profesör , 2 Doçent ,  1 Doktoralı Öğretim Görevlisi , 1 Araştırma Görevlisi (Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı), 3 Sağlık Teknisyeni ve 1 Biyolog kadrolu personel olarak görev yapmaktadır. Ayrıca sözleşmeli personel olarak; 3 biyolog,1 sağlık teknisyeni, 1 sekreter ve 1 hizmetli görev  yapmaktadır.
          Anabilim dalımız öğretim üyeleri Tıp Fakültesinde, Dönem I, II ve III PDÖ sınıflarında eğitim yönlendiriciği yapmakta, sunumlar vermekte ve Ölçme Değerlendirme Blok Sorumluluğu, Blok Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmekte ve Dönem IV, V, VI öğrencileri için seçmeli staj yaptırmaktadırlar. Öğretim üyelerimiz aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesinde;BİO-125 Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda; Önlisans Öğretim Programı I. ve II. Sınıf Öğrencilerine, Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersi vererek,TLP-118 Yaz Stajı I, TLP-206 Yaz Stajı II, TLP-204 Tıbbi Laboratuvar Stajları yaptırmaktadırlar. Anabilim dalımızda 7 öğrenci Doktora ve 2 öğrenci yüksek lisans yapmakta olup, 4 öğrenci ise Bilimsel Hazırlık Programına devam etmektedirler. Aanabilim dalımız öğretim üyelerimizin yürüttüğü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımızda 14 Yüksek lisans ve 35 doktora   dersi yer almaktadır.
 
Anabilim Dalı Başkanları ve Görevli Oldukları Yıllar
 
·         Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN (22.11.1983-10.02.1993)
                                              (29.01.2002-07.02.2005)
 
·         Prof. Dr. Hasan BAĞCI (10.02.1993- 29.01.2002)
                                                      (07.02.2005 den itibaren halen)
 
 
 
 
BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER VE SUNULAN HİZMETLER
 

SİTOGENETİK LABORATUVARI

 
Postnatal Tanı Testleri
 
1.     Periferik Kan Kültürü
2.     Solid Doku Materyali Kültürü
3.     Deri Biyopsi Kültürü
4.     Gonad Biyopsi Materyali Kültürü
5.     Kemik İliği Doku Kültürü
6.     Frajil X Hücre Kültürü
7.     Analiz, Kırık Sendromları
8.     Düşük Materyali Kültürü 
9.     Doktora tezi , Araştırma Kapsamında Kök Hücre (MKH) Üretimi ve Klinik Uygulamalar
 
Prenatal Tanı Testleri
 
1.     Amniyotik Mayi Kültürü
2.     Kord kanından kromozon analizi
 
Yukarıdaki Periferik Kan Kültürü Testi haftada 3 gün (Pazartesi, Salı ,Cuma) randevulu diğer testler ise hafta sonu hariç diğer günler mesai   saatleri içinde çalışılmaktadır.
 
 
 
SİTOGENETİK ANALİZİN BAŞLICA ENDİKASYONLARI
 
1.     Bilinen kromozom sendromlarının kesin tanısı veya ekarte edilmesi
2.     Dismorfik özellikler ile birlikte olan yada tek başına görülen psikomotor retardasyon
3.     Seksüel değişim ve gelişim anomalileri
4.     İnfertilite
5.     Tekrarlayan abortus yada ölü doğum hikayesi
6.     Mental retardasyon ve dismorfik özellikler ile birlikte görülen monogenik hastalıklar
7.     Maternal serum tarama testleri  yada ultrasonografide anöploidi riski olan gebelikler
8.     Tanı ve takibinde belirleyici kromozomal bozuklukların görüldüğü malign hastalıklar, özellikle hematolojik maligniteler.
                                    
MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARI
 
  1. MEFV (FMF=Ailesel Akdeniz Ateşi) geni mutasyon tarama test
  2. Trombofili(Faktör V-Protrombin –MTHFR) genleri mutasyon tarama testi
  3. Y Kromozomu Mikrodelesyonlarının tanımlanması testi
Yukarıdaki testler randevusuz çalışılmaktadır.Yukarıdaki tetkiklerin girişi Nucleus Programındaki istem formu içerisinden Moleküler Genetik Laboratuvarı başlığı seçilerek girilmelidir,Yatan hastaların kanları servislerden üzerlerinde isim yazılı bir şekilde CBC (mor kapaklı) tüplerine alınıp moleküler genetik laboratuvarına gönderilir .
Poliklinik hastaları kanlarını merkez  laboratuvarında aldırdıktan sonra tüpleri ile beraber moleküler genetik laboratuarına başvurmalıdırlar.Yapılacak tetkike uygun olarak bilgi formu doldurulacağı için kanı hastanın kendisi getirmelidir.


Öğretim Üyeleri

Adı ve Soyadı
E-Posta
Dahili Telefon
(Anabilim Dalı Başkanı)
hasanb@omu.edu.tr 3520
(Tıbbi Genetik Bilim Dalı Başkanı)
mehmetelbistanel@hotmail.com
2276
nurtenk@omu.edu.tr
3047
sgunes@omu.edu.tr
3164
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Alper ASLAN    
Öğr.Gör.Dr.Nevin KARAKUŞ
nevinbalci@hotmail.com
3245
Araş.Gör.Melek YÜCE
melekonderyuce@hotmail.com
3245

 

Sekreterlikler
 
Sekreterlik
3161
Sitogenetik Laboratuvarı
2277
Moleküler Genetik Laboratuvarı
3048 - 4219
Asistan Odası 
3245

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015