Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Tıbbi Patoloji
Son güncelleme: 29.11.2017

TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Tarihçesi
 
     Patoloji Anabilim Dalı 1981 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde üniversitemiz yanı sıra Samsun ve çevre illerden gelen konsültasyon materyalleri için klinik ve cerrahi hastalıkların değerlendirilerek tanı, takip ve tedaviye yönelik çeşitli testlerin yapıldığı laboratuarlar yer almaktadır. Anabilim dalımızda yıllık yaklaşık olarak 25.000 materyal incelenmektedir. Bu materyallerin 17.500’ini biyopsi materyalleri, 7.500’ini sitolojik materyaller oluşturmaktadır.
     Bölümümüzde makroskopi, mikroskopi, sitoloji, immünhistokimya, histokimya ve rutin takip işlemlerinin yapıldığı laboratuvarlar yer almaktadır. Ayrıca ileri mikroskopi ve frozen üniteleri mevcuttur. İleri mikroskopi ünitesinde görüntü analizi, DNA ploidi, immünfloresan ve floresan/silver in-situ hibridizasyon (FISH/SISH) yöntemleri rutin materyaller ve araştırmalar için kullanılabilmektedir.
Akademik kadromuzda 3 profesör ve 4 doçent olmak üzere 7 öğretim üyesi yer almaktadır. Bölümümüz tarafından Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji konularında teorik ve ilgili konular için laboratuarlarda pratik dersler verilmektedir. Anabilim Dalımıza ve diğer anabilim dallarına ait çeşitli araştırma ve tez çalışmaları, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine ait seminerler ve bölüm içi eğitim toplantıları düzenli olarak yürütülmektedir. Kulak Burun Boğaz, Üroloji ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları ile klinik-patoloji toplantıları yanısıra haftalık tümör, gastrointestinal sistem, jinekolojik onkoloji, endokrin ve kemik konseyleri yapılmaktadır. 

Verilen Hizmetler

  • Biyopsi Takibi
  • Sitopatoloji
  • İntraoperatif Konsultasyon (Frozen İnceleme)
  • Histokimya
  • İmmünhistokimya
  • İmmünfloresan
  • Görüntü Analizi (Morfometri/ DNA Ploidi)
  • Floresan/Silver in-situ hibridizasyon (FISH/SISH)

 

Öğretim Üyeleri

Resim Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
 
(Anabilim Dalı Başkanı)
filizkaragoz@yahoo.com 2442
  Prof.Dr.Yakup Sancar BARIŞ sancarbaris@omu.edu.tr 2217
  Prof.Dr.Levent YILDIZ leventy@omu.edu.tr 3671
  Prof.Dr.Oğuz AYDIN uzaydin@yahoo.com 2210
  Prof.Dr.Mehmet KEFELİ mehmetkefeli@gmail.com 2751
  Doç.Dr.Bilge CAN MEYDAN canbilge@yahoo.com 2750
  Doç.Dr.Yurdanur SÜLLÜ yurdanursullu@yahoo.com 2752
  Yrd.Doç.Dr.Seda GÜN    

 

İletişim:
Sekreterlik       : 2440 - 2441
Laboratuvar     : 3232
Asistan Odası   : 2718


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
55200 Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015