Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Nefroloji
Son güncelleme: 17.10.2016

 NEFROLOJİ BİLİM DALI 
 

Tarihçesi
 
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte Nefroloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. 2009 yılından itibaren Nefroloji Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Hemodiyaliz hastanemizde ilk defa 1981 yılında Prof.Dr. Kuddusi Cengiz ve Prof.Dr. Hulusi Koçak’ın girişimleri ile başlamıştır.
 
Verilen Hizmetler
 
-Yataklı nefroloji servisi
-Yataklı organ nakil servisi
-Hemodiyaliz ünitesi
-Periton (karın diyalizi) ünitesi
-Böbrek nakli polikliniği
-Nefroloji ve Hipertansiyon poliklinikleri
 
Nefroloji Kliniği 25 kişilik yatak, Organ Nakil Kilniği 15 yatak kapasitesine sahip olup iki asistan doktor, 12 hemşire, 8 personel ile 24 saat hizmet vermektedir. Serviste akut ve kronik böbrek yetmezlikli hastalar, böbrek biyopsisi yapılan hastalar izlenmektedir.
Ayrıca 2014 yılında açılan Organ Nakil servisi’de 20 kişilik yatak kapasitesine sahip olup 10 hemşire 6 personel ile hizmet vermektedir. Serviste böbrek nakli için hazırlık yapılan hastalar ile böbrek nakli olmuş hastalar izlenmektedir.
Hemodiyaliz ünitesinde 8 hemşire, 1 teknisyen ve 3 yardımcı personel hizmet vermektedir. Burada bulunan 10 adet diyaliz makinesi ve yatak hastane içerisindeki ihtiyaca yönelik diyaliz hizmeti vermektedir. Şehir sağlık merkezinde bulunan diyaliz ünitesinde 8 hemşire, 2 teknisyen ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. 18 diyaliz makinesi ile düzenli hemodiyaliz ihtiyacı olan 60 hastaya diyaliz tedavisi hizmeti verilmektedir. Şehir Sağlık merkezimizde hizmet vermekte olan diyaliz ünitemizde hastalar evlerinden servis ile alınmakta ve diyaliz sonrasında evlerine bırakılmaktadır. Burada hastalar için uygun giyinme kabinleri, dinlenme olanakları bulunmakta, diyetisyen önerileriyle hazırlanan öğünler hastalara sunulmaktadır.
Periton diyalizi (karın diyalizi) ünitesinde 2 hemşire, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalara karın diyalizi hakkında eğitim vermekte, hazırlık ve takiplerinde yardımcı olmaktadırlar.
Günlük olarak hastanın kabul edildiği Nefroloji ve Hipertansiyon polikliniklerimizde hipertansiyon, böbrek yetmezlikleri (akut ve kronik böbrek yetmezlikleri gibi), kistik böbrek hastalıkları, böbreğin iltihabi hastalıkları gibi konularda hastalara hizmet verilmektedir. Hipertansiyon polikliniğimizde 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümü yapılabilmektedir.
Böbrek nakil hazırlık polikliniğimizde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gerektiren hastalar böbrek nakli yönünden değerlendirilmekte, canlı ya da kadavradan nakil hazırlığı yapılmaktadır. Akrabalık bağı bulunan verici adayı bulunması halinde hazırlık değerlendirmeleri yapılmakta, verici olup olamayacağına dair kan tetkikleri ve doku analizleri yapılmaktadır. Gerekli hazırlıkları yapılan ve testleri uygun olan hastalara üniversitemizde organ nakli yapılmaktadır. Canlı Uygun vericisi olmaması halinde hastaların gerekli kontrolleri yapılıp kadavradan nakil sırasına alınmaktadır. Canlı vericisi olmayan böbrek hastaları kadavra bekleme listesine kaydedilerek, uygun organ çıkması halinde böbrek nakli yapılmaktadır.
 
Öğretim Üyeleri 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
  Prof.Dr.Hayriye SAYARLIOĞLU
(Bilim Dalı Başkanı)
hayriyesayarlioglu@yahoo.com 2189
  Prof.Dr.Nurol ARIK nurarik@superonline.com.tr 3033
  Prof.Dr.Melda DİLEK dilekmelda@yahoo.com 3838

İletişim:
 
Poliklinik Sekreteri                  : 2354
Bilim Dalı Sekreteri                 : 2746
Servis Sekreteri                      : 2407
Böbrek Nakil Hazırlık Polikliniği : 2842


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015