Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Kardiyoloji
Son güncelleme: 22.11.2016

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI


Bölümümüz 35 yılını aşan tarihi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bu zamana kadar 35 adet kardiyoloji uzmanı yetiştirmiştir. Halen 2 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisi mevcuttur.Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakım ünitesi olarak toplam 51 adet yatak kapasitelidir. Genel kardiyoloji polikliniğinin yanı sıra hipertansiyon, aritmi ve pacemaker poliklinikleri haftanın her günü hizmet vermektedir. Laboratuar hizmetleri olarak, invazif kateterizasyon ve elektrofizyoloji laboratuvarı, efor testi, ekokardiyografi, Holter, Tilt testi ve ambulatuvar kan basıncı izlemi yapılabilmektedir. Koroner anjiyografi laboratuvarında her türlü komplike perkütan girişimler ve erişkin konjenital hastalıklarının perkütan tedavisi yapılabilmektedir. Bunun yanında, laboratuvar günün 24 saati primer PTCA için kullanılabilir durumdadır.Elektrofizyoloji laboratuvarımızda, tanısal elektrofizyolojik tetkik, ablasyon tedavisi, pacemaker, kardiyak resenkronizasyon tedavisi ve ICD implantasyonu işlemleri uygulanmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım ve Kardiyoloji Servisi
 
Koroner yoğun bakım ünitesi, hastanenin 4. katında servisin iç kısmında bulunmaktadır. 14 adet yatağa sahip olan yoğun bakım ünitesinde, 14 adet invazif her türlü takibin yapılabileceği merkezi sistemli yatak başı monitörler mevcuttur. Aynı zamanda defibrilatör özelliğine sahip 2 adet mobil monitör vardır. Bunların yanında 1 adet intraaortik balon pompası ve 1 adet mekanik ventilatör gerekli hastalara hizmet vermektedir. Ek olarak, 1 adet EKO cihazı acil durumlar ve yatan hastaların değerlendirilmesi için servis içinde kullanılabilmektedir. Kardiyoloji servisimiz yine 4. katta koroner yoğun bakımın yanında yer almaktadır. Servis, 4'ü özel, 3’ü 2’er, 8’i 3 kişilik odalardan oluşan toplam 34 hastalık yatak kapasitesine sahiptir. 
 
Kardiyoloji Departmanı, Poliklinik ve Ekokardiyografi
Kardiyoloji polikliniği ve departmanı hastanenin giriş katında bulunmaktadır. Bölümde, 1 adet genel kardiyoloji polikliniğinin yanında, 1 adet hipertansiyon ve lipid polikliniği ve 1 adet aritmi ve holter polikliniği yer almaktadır. Bölüm içinde polikliniklerin yanında 1 adet EKO, 2 adet EKG, 2 adet Efor Testi odası bulunmaktadır. Efor testi için 2 adet treadmill cihazı hizmet vermektedir. TEE ve Tilt testinin yapılabildiği özel odalar mevcuttur. Polikliniğin iç kısmında öğretim üyelerinin odaların yer aldığı Kardiyoloji Departmanı yer almaktadır. Yine, polikliniğin iç kısmında toplantı ve seminerlerin yapıldığı toplantı salonumuz mevcuttur.
 
Anjiyografi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı
 
Hastanenin giriş katında yer alan anjiyografi laboratuvarında 2 adet kateter odası, konsey odası, dinlenme odaları, anjiyografi öncesi ve sonrası hasta hazırlama ve takip odaları, soyunma odaları, malzeme odaları ve depolar bulunmaktadır. Siemens ve Philips marka 2 adet anjiyografi cihazı hizmet vermektedir. Laboratuvarda, yılda 2500 civarında koroner anjiyografi, 300-350 civarında balon anjiyoplasti - stent girişimi ve 100-150 civarında kalıcı pacemaker implantasyonu yapılmaktadır.
Laboratuvar, özellikle primer PTCA için 24 saat acil durumlarda kullanılabilir durumdadır.Elektrofizyoloji laboratuvarımızda; ICD ve biventriküler pacemaker implantasyonu, elektrofizyolojik çalışma ve radyofrekans ablasyon işlemleri halen uygulanabilmektedir.
 

 Öğretim Üyelerimiz

Prof.Dr.Özcan YILMAZ  (Anabilim Dalı Başkanı)
Doğum Yeri: Eskişehir
Doğum Yılı: 1960
Medeni Hali: Evli, 3 çocuklu
E-mail: ozyils@hotmail.com
Bitirdiği Fakülte: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983)
İç Hastalıkları uzmanlığı: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1990)
Kardiyoloji uzmanlığı: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1992)
Özgeçmiş: 1971'de ilkokul, 1977'de ortaöğretimi tamamladı. 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 1999 yılında Kardiyoloji doçenti, 2006 yılında ise profesör oldu.
 
     
Prof.Dr.Mahmut ŞAHİN
Doğum Yeri: Ordu
Doğum Yılı: 1961
Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu
E-mail: msahin@omu.edu.tr
Bitirdiği Fakülte: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1984)
İç Hastalıkları uzmanlığı: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD (1990)
Kardiyoloji uzmanlığı: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD (1992)
Özgeçmiş: İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1978 yılında Ordu Lisesi, 1984’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1984-1986 yıllarında pratisyen hekim olarak Tokat’ta çalıştı. 1995 yılında kardiyoloji doçenti oldu. 1996-1997 yıllarında Bursa Devlet Hastanesinde çalıştı. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. 1999-2002 yıllarında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 2002 yılında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kuruluna seçildi. 2003 yılında profesör oldu. 2004-2006 yılları arasında TKD genel sekreter yardımcısı, 2006-2008 yılları arasında TKD başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği genel sekreteri olarak görev yapmaktadır.
 
     
Doç.Dr.Okan GÜLEL
Doğum Yeri: Denizli
Doğum Yılı: 1975
E-mail: okangulel@yahoo.com
Bitirdiği Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999)
Uzmanlık Eğitimi: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1999-2003)
Özgeçmiş: 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ne başladı. 1998 yılında Prof. Dr. M. Şeref Zileli yılın başarılı öğrencisi ödülü aldı. 26.12.2003 tarihinde kardiyoloji uzmanı olduktan sonra bir süre Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman olarak çalıştı. Mayıs 2004'de 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. İyi düzeyde ingilizce bilmektedir. 6 ay süreyle Cleveland Clinic'te kateterizasyon, ekokardiyografi ve IVUS konusunda eğitim almak üzere çalıştı.
 
     
Doç.Dr.Murat MERİÇ
  Doğum Yeri: Samsun
Doğum Yılı: 1975
E-mail: drmeric@hotmail.com
Bitirdiği Fakülte: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998)
Uzmanlık Eğitimi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999-2004)
Özgeçmiş: İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 1998 yılında mezun olduktan sonra Samsun 3 No.lu Sağlık Ocağı'nda bir süre çalıştı. 1999 - 2004 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Erzurum Numune Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalıştı. Askerlik görevini 2006-2007 arasında Merzifon Asker Hastanesi'nde yedek subay olarak yaptı. 2008 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı.
 
     
 
Doğum Yeri: Terme - Samsun
Doğum Yılı: 1978
Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu
E-mail:korhansoylu@yahoo.com
Dahili telefon no: 2472
Özgeçmiş:İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 2000 yılında mezun olduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2006 yılında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 3 yıl süreyle Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. Halen pacemaker implantasyonu ve invazif kardiyoloji konusunda yoğunlukta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.
 
     
 
Doğum Yeri:Polatlı
Doğum Yılı: 1977
Medeni Hali: Evli, 1 çocuklu
E-mail: serkan.y@lycos.com
Dahili telefon no: 4044
Özgeçmiş:İlköğrenim ve liseyi Polatlı’da tamamladıktan sonra 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp bölümüne başladı. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 2007-2008 yılları arasında TÜBİTAK bursu ile İngiltere’de Royal Brompton and Harefield NHS Trust’a gitti. 2007 yılında GMC sertifikası almaya hak kazandı ve bu merkezde İnvazif Kardiyak Elektrofizyoloji ve Erişkin Konjenital Kalp hastalıkları üzerinde çalıştı ve projesini tamamladı. 2008 yılında Kardiyoloji ihtisasını tamamlayarak Tokat Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmete başladı. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, Eylül 2010’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. Halen kardiyak elektrofizyoloji, pacemakerlar ve erişkin konjenital kalp hastalıkları alanlarında yoğunlukta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.  
 

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19 - 2636
Fax: 0 362 457 60 41Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015