Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Hematoloji
Son güncelleme: 14.11.2017

HEMATOLOJİ BİLİM DALI

Tarihçe
 
     Bilim dalı Kuruluşu:   Hematoloji  Bilim Dalı, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2004 tarihli ve 4653 sayılı yazısında, Yürütme Kurulunun 02.03.2004 tarihli toplantısında, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Hematoloji Bilim Dalı’nın kurulmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir." yazısı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.
 
 
Servis ve Poliklinikler
 
Servis
 
• 40 yataklı kliniğimizde yatak doluluk oranımız %100 oranı ile hizmet vermektedir.
 
Poliklinik
 
Üç adet Hematoloji polikliniği ile günde 50-60 hastaya   poliklinik hizmeti verilmektedir.
 
Kemik iliği aspirasyon ve müdahele polikliniğinde günlük en az 5 hastaya kemik iliği aspirasyon ve biopsi yapılmaktadır.
Genel olarak , Anemiler, Kemik iliği Yetmezliği, Benign Lökosit Hastalıkları,Malign Hematolojik Hastalıklar, Trombosit    Hastalıkları, Hematolojik Hastalıkların Tedavisi, Thalasemiler, Acil ve Destek Tedavisi, Laboratuar Değerlendirme, Tromboz ve Hemostaz ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili tedaviler yapılmaktadır.
 
 
Bilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
 
1.   Karadeniz Hematoloji Günleri ‘’ KML toplantısı’’ (01/05/2010)
2.   Bilim dalımızda haftalık düzenli olarak Çarşamba saat 10:00 – 12:00 arasında  seminer, olgu sunumları yapılmakta ve Patoloji Bilim Dalı ile her hafta Hematopatoloji Konseyi yapılmaktadır.
3.   http://www.hematoloji55.com ve http://www.samsunhematoloji.com web sitesi ile çalışma ve eğitim programları , sunumlar , eğitim dökümanları ile hizmet vermektedir.
 
 
Bilim Dalının Gelecek Planı: OMÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinin Vizyonu; tüm dünyada Hematoloji alanında yaşanan güncel ve hızlı gelişmeleri takip eden, uygulayabilen, yürütücülüğünü üstlendiğimiz veya katkıda bulunduğumuz ulusal ve uluslararası çalışmalar ile bilimsel kimliğini ortaya koymuş, sunduğu kaliteli ve konforlu poliklinik ve klinik hizmetleri ile birçok konuda referans gösterilen modern bir Hematoloji Merkezi olma konumunu sürdürmek ve daha ileri hedeflere ulaşmaktır.
 
 
Öğretim Üyeleri
 
Prof.Dr.Düzgün ÖZATLI dozatli@yahoo.com
Prof.Dr.Mehmet TURGUT turgutmehmet@yahoo.com
Prof.Dr.Nil GÜLER nilvecay@yahoo.com
Doç.Dr.Engin KELKİTLİ kelkitli@ymail.com
Doç.Dr.Memiş Hilmi ATAY dr.atay@mynet.com
 
 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19    -   2354
Fax: 0 362 457 60 41

 

 Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015