Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Göz Hastalıkları
Son güncelleme: 24.04.2013

 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1977 yılında Prof.Dr.İhsan ÖGE tarafından kurulmuştur. Kliniğimiz, kuruluşundan bu yana üniversite kliniklerinin temel görevlerinden olan öğrenci ve uzmanlık öğrencisi eğitimi, bilimsel araştırma faaliyetleri, güncel sağlık hizmeti verilmesi ve topluma örnek insanlar yetiştirme işlevlerini başarıyla yürütmektedir.

Kuruluşunun 35.yılında kliniğimiz; 26 yataklı servis, ameliyathane, genel göz polikliniği ve özel birim poliklinikleri (Glokom, Şaşılık, Uvea-Behçet, Retina-Vitreus, Nörooftalmoloji, Kontakt Lens, Oküloplastik, Kornea ve Refreaktif Cerrahi) ile hizmet vermektedir. Her birim konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uzmanlık öğrencisi eğitimide bu alanlara dağılım ve rotasyonla yapılmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada, kliniğimiz; 5 öğretim üyesi, 16 uzmanlık öğrencisi, toplam 24 hemşire ve personel ile hizmet vermektedir. Karadeniz Bölgesi’nin en köklü üniversitesinde yer alan ve geniş bir coğrafi bölgeye hizmet veren kliniğimiz, aynı zamanda bölgedeki referans klinik olmanın da sorumluluğunu yıllardır başarıyla taşımaktadır.

 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
 
Kliniğimizin özgörüşü, çağdaş, bilimin en yakın takipçisi olarak, sağlık hizmetlerinden en yeni ve en iyiyi bölge halkına sunabilmek, eğitim-öğretimde kaliteyi daima muhafaza ederek iyi hekimler yetiştirmek, dürüst ve akılcı çalışmalarla kliniğimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Kuruluşundan beri bu amaçla çalışan kliniğimiz pek çok alanda Karadeniz bölgesinde ilklere imza atmıştır, örneğin “Oftalmolojide lazer kullanımı”, ülkemizde lazer tedavisi uygulayan ilk kliniklerdendir.
 
 
Anabilim Dalının Eğitim Öğretim Faaliyetleri
 
Kliniğimiz öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesi öğrencilerine teorik ve pratik dersler verilmektedir. Tıp fakültesinde son yıllarda uygulanan “Probleme Dayalı Öğretim” çerçevesinde Dönem I,II,III öğrencilerine genel tıp dersleri verilirken; Dönem V öğrencilerine “Duyu Bloğu” adı altında Göz Hastalıkları stajı uygulanmaktadır.
         
Uzmanlık öğrencisi eğitimi de klinik içindeki tüm birimlerde asistanların rotasyonu ile verilmekte ve gerek tıbbi gerekse cerrahi göz hastalıklarının tedavisi için tam donanımlı göz hekimlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Mart 2012 tarihi itibariyle, 6’sı sağlık bakanlığı kadrosundan olmak üzere 56 göz uzmanı kliniğimizden uzmanlığını almıştır.

 

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
 
  1. Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Seminerleri: Her eğitim yılı için en az bir tane olmak üzere tüm öğretim üyeleri tarafından anlatılır.
  2. Uzmanlık Öğrencisi Seminerleri: Her eğitim yılı için en az birtane olmak üzere tüm asistanlar tarafından anlatılır.
  3. Makale Saatleri: Eğitim dönemi boyunca her hafta bir gün, seçkin oftalmoloji dergilerinden derlenen makaleler tartışılır.
  4. Fako-Lasik Sempozyumu: Anabilim Dalımızca, 1998 yılında uluslar arası canlı cerrahi bağlantısı sağlayarak Samsun’da gerçekleştirilmiştir.
  5. Öğretim Üyeleri tarafından samsun yerel TV kanallarında ve halkı bilgilendirme amaçlı seminer programları dahilinde Glokom, Kontakt Lens, Keratokonus, Diabetik Retinopati konularında seminerler anlatılmıştır.

 

Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Planı
 
Kliniğimiz halen yürütmekte olduğu hizmet, eğitim ve bilimsel çalışma alanlarında niteliksel ve niceliksel başarılarını sürdürmek, bunları daha da geliştirmek amacı taşımaktadır.
 
 
Anabilim Dalı Başkanları
 
Prof.Dr.İhsan ÖGE
Prof.Dr.Dilek ERKAN
Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ
Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK
 
 
Öğretim Üyeleri
                                          
Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Yüksel SÜLLÜ
Prof.Dr.Hakkı BİRİNCİ
Doç.Dr.İnci GÜNGÖR
Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul CAN
Yrd.Doç.Dr.Adem GÜL
  
Öğr.Gör.Leyla NİYAZ
Öğr.Gör.Özlem EKŞİ YÜCEL
 
 
 
 
Prof.Dr.Nurşen ARITÜRK
2511
 
 
Prof.Dr.Yüksel SÜLLÜ  
2991
 
 
Doç.Dr.İnci GÜNGÖR
 
2627
 
 
 
Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul CAN
3936

 

 

Sekreterlikler

Departman Sekreteri 2372
Poliklinik Sekreterliği 2356-2311
Laser 2400
Görme Alanı 2515
FFA (Anjio) 2061
Enjeksiyon - OCT 2067
Servis Sekreterliği 3081

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41


Tasarım & Uygulama : Mustafa Çemberci @ Hastane Otomasyon © 2009