Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Gastroenteroloji
Son güncelleme: 29.11.2017
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
 
 
Tarihçe
 
Bilim dalımız İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 1997 yılında kurulmuştur. Kurulmadan önce Gastroenteroloji Uzmanları Prof.Dr.Sait Kapıcıoğlu, Prof.Dr.Esin Ünlü ve Prof.Dr.Nadir Kaya İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmışlardır. Bilim dalı kurulduktan sonra Prof.Dr.Nadir Kaya 1999 yılına kadar görevine devam etmiştir.  Prof.Dr.Ahmet Bektaş 1999  yılında göreve başlamış, Prof.Dr.Tülay Bakır 2000-2011 yılları arasında Gastroenteroloji Bilim Dalında görev yapmıştır. Halen Prof.Dr.Ahmet Bektaş, Doç.Dr.Beytullah Yıldırım, Yrd.Doç.Dr.İbrahim Gören ve Yrd.Doç.Dr.Talat Ayyıldız Bilim dalımızda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
 
Verilen Hizmetler
 
Bilim dalımızda endoskopi ünitesi,  ERCP ünitesi ultrasonografi ünitesi, motilite laboratuvarı, endoskopi hasta hazırlama ve gözlem servisi, gastroenteroloji polikliniği, karaciğer transplantasyon polikliniği ve yataklı servis bulunmaktadır.
 
Bilim dalımıza bağlı endoskopi ünitesinde tanı, tedavi ve takip amacıyla rutin Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Abdominal Ultrasonografi, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP), Endoskopik Ultrasonografi, Çift Balon Enteroskopi, Gastrointestinal Motilite ve pH'metri tetkikleri ve işlemleri yapılmaktadır.
Bilim dalımızda gastrointestinal darlıklarda dilatasyon, stent takma, mide ve barsak lümeninde polipektomi, özofagus varis kanamalarında varis ligasyonu, skleroterapi, varis dışı kanamalarda skleroterapi, heater probe, hemoklips uygulama, argon plazma kogülasyonu, çift balon enteroskopi, ağızdan beslenemeyen hastalarda perkütan endoskopik gastrostomi, obez hastalarda intragastrik balon yerleştirme, safra ve pankreas kanalı hastalıklarında terapötik girişimler, özafagus motilite ve pH'metrisi, anal manometri, karaciğer biyopsisi rutin olarak yapılmaktadır.
 
Bilim Dalımızda iki adet gastroenteroloji polikliniği bulunmaktadır. Poliklinik hizmetlerimiz ilgili öğretim üyesi ve yan dal uzmanlık asistanı gözetiminde iç hastalıkları araştırma görevlilerince yürütülmektedir.
Karaciğer Transplantasyonu Polikliniği 2011 Bilim Dalımız Öğretim Üyeleri ve Genel Cerrahi Anabilim Dalından ilgili öğretim üyesi gözetiminde kurulmuş olup  kadavradan  karaciğer nakli yapılmaktadır.
 
Hastaneye yatan hastalarımız 2009 yılından itibaren 20 yataklı Gastroenteroloji servisinde takip edilmektedir.
 
 
Müracaat Şekli
 
Polikliniğimiz randevu ile çalışmaktadır. Randevu poliklinik sekreterliğinden alınmaktadır.
 
 
Öğretim Üyeleri 
 
Resim       Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
 
Bilim Dalı Başkanı
 abektas@omu.edu.tr 2501
 

Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM

 beytullahy@yahoo.com 4267
  Doç.Dr.Talat AYYILDIZ  talatayy@gmail.com 4003
  Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÖREN  drigoren@hotmail.com 2138

 

İletişim:
Poliklinik Sekreteri     : 3572
Bilim Dalı Sekreteri    : 2093
Servis Sekreteri         : 4165


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19   
Fax: 0 362 457 60 41Geliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015