Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Çocuk Cerrahisi
Son güncelleme: 29.11.2017

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımız 1977 yılında Prof.Dr.Naci GÜRSES tarafından kurulmuş olup 32 yıldır çocuk cerrahisi alanında aralıksız hizmet vermektedir. Ana Bilim Dalımız üç ana hedef üzerinden faaliyetlerine sürdürmektedir. Bunlar;

 1. Hasta tedavi ve bakımı
 2. Çocuk cerrahisi asistanı ve tıp öğrencisi eğitimi
 3. Akademik ve bilimsel çalışmalar.

Sayfa İçeriği

Bölümümüz şu ana başlıklar altındaki Çocuk Cerrahisi Patolojilerinin Tedavisi ile uğraşmaktadır:

 1. Kasık ve göbek fıtıkları
 2. İnmemiş testis
 3. Akut batın (Apandisit, Meckel divertiliti, invajinasyon)
 4. Doğumsal barsak anomalileri (Pilor stenozu, barsak tıkanıklıkları, mekonyum ileusu, annuler pankreas)
 5. Doğumsal makat tıkanıklıkları (Anal atrezi)
 6. Karın ön duvarı anomalileri (Omfalosel, Gastroşizis)
 7. Yemek Borusu sorunları (Özofagus atrezisi, gastroözofajiyel reflü)
 8. Doğumsal toraks ve akciğer anomalileri (Diafram hernileri, pectus excavatus ve karinatum, lober amfizem, kistik adenoid malformasyon, pulmoner sekestrasyon)
 9. Doğumsal karaciğer ve safra yolu hastalıkları (Biliyer atrezi, koleduktal kistler)
 10. Hirschsprung Hastalığı (barsak felci) ve intestinal nöronal displaziler
 11. Kabızlık, anal fissür ve fistül tedavisi
 12. Akciğere yabancı cisim aspirasyonları ve yemek borusu yabancı cisim takılmaları
 13. Kostik içimi ve özofagus yanıkları
 14. Tiroid (guatr), Tiroglossal kist gibi boyun bölgesi anomalileri
 15. Doğumsal genitoüriner sistem anormallikleri (Hipospadias, ambigus genitale, extrofia genitale, hidronefroz, UP darlık, UV darlık, posterior üretral darlık vb)
 16. İdrar ve dışkı kaçakları
 17. Tümörler (Sakrokoksigeyal teratom, nöroblastom, Wilms tümörü, rabdomyosarkom, hepatoblastom vb)
 18. Nekrotizan Enterokolit
 19. Travmalar

 

Eğitim:

Asistanlarımız uzmanlıklarını 6 yıllık eğitim programı sonunda almaktadırlar. İlk iki yıl, serviste çalışmakta olup burada asıl sorumlulukları hikaye almak, fizik muayene yapmak, genel olarak cerrahi hasta bakımını öğrenmektir. Çocuk cerrahisi hastaları ile ilgili radyolojik ve labarotuvar testlere yönelik eğitim almaktadırlar. İki yıl sonrası asistanlar ameliyathaneye gelirler ve çocuk cerrahisi ameliyatları için eğitilirler. Eğitimin bir yıllık süresi diğer bölümlerdeki rotasyonlara ayrılmıştır. Bu rotasyonlar arasında genel cerrahi, üroloji, anestezi ve patoloji bölümleri vardır. Eğitim son bir yılında baş asistan klinikteki ve ameliyathanedeki hastalardan sorumludur. Baş asistanlar ayrıca daha alt kıdemdeki asistanlara, tıp öğrencilerine cerrahi bilgi vermek ile, diğer servislerden gelen konsultasyonları takip etmekle, hastalar ve eğitim ile ilgili düzenli olarak yapılan toplantıları organize etmek ile yükümlüdür.

Hasta Bakımı:

Anabilim Dalımızda, akciğer ve solunum, gastrointestinal ve hepatobiliyer, endokrin, genital ve üriner sistemlerin doğumsal ve edinsel problemleri için bütün çocuk yaş grubuna (fetal dönemden erişkinliğe kadar) hizmet verilmektir. Ayaktan hasta grubunda en sık yapılan operasyonlar; kasık fıtığı, hidrosel ve inmemiş testistir.

Üniversite hastanesi iki bölümden oluşmaktadır: yetişkin ve çocuk hastanesi. Çocuk hastanesinin bir parçası olarak diğer çocuk bölümleri ile çok yakın ilişki içindeyiz. Bir yıl içinde bölümümüz 4000 ayaktan hastaya ve 1200 üzerinde yatan hastaya tedavi hizmeti vermektedir. Yıllık ameliyat sayımız 1000’in üzerindedir. Bu operasyonların 100’den fazlası yenidoğandır.

Bölümümüz minimal invazif yaklaşımı ilke edinmiştir. Bu bize klasik açık cerrahi teknikleri, endoskopik ve diğer minimal invazif tekniklerle değiştirme şansı vermektedir. Bu minimal cerrahi yaklaşımlar arasında; Hirschsprung hastalığı için transanal tek seans operasyon, perkütan gastrostomi takılması, perkütan santral venöz katatater uygulaması, laparoskopik, torakoskopik, retroperitoneoskopik, özofagoskopik, bronkoskopik ve sistoskopik prosedürler vardır.

Araştırma ve Faaliyetler:

Bölümümüzün öğretim üyelerinin 150’nin üzerinde ulusal ve uluslar arası yayınlanmış makalesi vardır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası kongrelerde oldukça fazla sayıda sunumu ve posteri mevcuttur.

Son yıllarda deneysel çalışmalarımızın yoğunlaştığı konular arasında; nekrotizan enterokolitin önlenmesi ve tedavisi, endoskopik prosedürler sonrası oluşan biyokimyasal ve immunolojik değişiklikler bulunmaktadır. Son dönemde klinik çalışmalarımız da korozif  özofagus yanıklarının önlenmesi ve tedavisi, Hirschsprung hastalığının tedavisi ve cerrahi yöntemlerinin revizyonu üzerinedir.

Haftalık konseyimiz, yuvarlak masa ve literatür değerlendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri
 
Adı ve Soyadı
Alanı E-Posta
(Anabilim Dalı Başkanı)

Genel pediatrik cerrahi, pediatrik üroloji

earitürk@mail.com
Prof.Dr.Ferit BERNAY Genel pediatrik cerrahi, pediatrik cerrahide beslenme ve pediatrik üroloji feritbernay@gmail.com
Doç.Dr.Ünal BIÇAKCI Genel pediatrik cerrahi, Pediatrik Üroloji ubaçakçi@omu.edu.tr

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19    -   3452
Fax: 0 362 457 60 41


e-mail: pediatr.surg.omu@gmail.comGeliştirme : Mustafa Çemberci @ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015