Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Son güncelleme: 18.04.2013

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

 

Tarihçe
 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1973 yılında, Samsun Tıp Fakültesi olarak eğitim ve akademik yapılanmasına başlayan fakültemizde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 1975 yılından beri Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir. Hacettepe’ de öğrenim gören ilk öğrencileri, 5. ve 6. sınıfa geldiklerinde, 1978 yılından itibaren Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bir bölümünde hizmet sunmaya başlayan Tıp Fakültesine bağlı Anabilim dalında eğitim görmeye başladı. Tıp Fakültesinin tüm sınıfları 1982 yılından sonra Samsun’ da eğitim görmeye başladı ve 1986 yılında da Kurupelit yerleşkesindeki yeni binalarına taşındı.
Anabilim dalının kurucuları olarak 1978 de Uzm.Dr.Yavuz Teoman, daha sonra 1979 yılında Uzm.Dr.Erdal Malatyalıoğlu öğretim görevlisi olarak atandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ilk uzmanını 1982 yılında verdi. İlk Uzmanı olan Dr. Arif Kökçü daha sonradan aynı anabilim dalında öğretim üyesi doçent ve profesör oldu. Başlangıcından bu yana Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda toplam 60 asistan eğitimini tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. Geçen yıllar içinde Dr.Şükrü Çokşenim, Dr.Arif Kökçü, Dr.Cazip Üstün, Dr.Ali Yanık, Dr.Tayfun Alper, Dr.Filiz Yanık, Dr.İdris Koçak, Dr.Mehmet Çetinkaya, Dr.Miğraci Tosun, Dr.Handan Çelik, Dr.Devran Bıldırcın, Dr.Süleyman Altunsoy, Dr.Mehmet Sakıncı ve Dr.Davut Güven, Dr.Sertaç Batıoğlu öğretim üyesi olarak anabilim dalına atandılar. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sırasıyla; Uzm.Dr.Yavuz Teoman, Uzm.Dr.Erdal Malatyalıoğlu, Prof.Dr. Şükrü Çokşenim, Prof.Dr.Arif Kökçü, Prof.Dr.Tayfun Alper yapmıştır. Anabilim Dalı başkanlığı halen Prof.Dr.Arif Kökçü tarafından yürütülmektedir. Günümüzde 10 öğretim üyesi ile hizmet veren Anabilim Dalında 6 profesör, 1 doçent ve 3 yardımcı doçent,1 Uzman Doktor ve 17 asistan bulunmaktadır.
 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi hastane binasının giriş katında bulunan Anabilim Dalı, ve sekreterliği, Kadın Hastalıları ve Doğum poliklinikleri, Tüp Bebek Merkezi, A katında bulunan Doğumhane, 1. Katta bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum servisi ile hizmet vermektedir.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ilk uzmanını 1982 yılında verdi.İlk uzman Dr.Arif KÖKÇÜ’dür.Başlangıcından bu yana toplam 60 asistan eğitimini tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tıp Fakültesi hastane binasının giriş katında bulunan Anabilim Dalı sekreterliği, poliklinikler, A katında bulunan Doğumhane, Prenatal Tanı Ünitesi, 1. katta bulunan yataklı Kadın Hastalıkları ve Doğum servisi hizmet vermektedir.
 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, doğum öncesi gebelik izlenimi, riskli gebeliklerin takibi , kadın genital sistem kanserleri, infertilite ve kısa bir süre sonra hizmet girecek tüp bebek ve diğer yardımcı üreme teknikleri gibi bir çok alanda hizmet verilmektedir.
 
Anne ve bebek sağlığına yönelik olarak gebe polikliniğinde ve prenatal tanı ünitesinde hizmet verilmektedir.Bu ünitede hem normal hem de problemli gebeliklere yönelik görüntüleme, girişimsel işlemler, izlem ve tedavi çalışmaları yürütülmektedir.
 
Kadın kanserlerinin tespit ve tedavisi amacıyla kanser taraması, kolposkopi ve cerrahi girişimler yapılmaktadır.
 

 

 

 

Bölümümüzde verilen hizmetler

Kadın Hastalıkları muayenesi
Gebe muayenesi
Doğum sonrası kontrol muayenesi
Jinekolojik Ultrasonografi incelemesi
Gebelerin ultrasonografik incelemeleri
Gebelikte girişimsel işlemler
Gebelere uygulanan testler
Doğum
Pap test (servikal yayma)
Kolposkopi ve biyopsiler
Endometriyal biyopsi
Laparoskopi
Histeroskopi
Histerosalpingografi (HSG) ve
Her türlü jinekolojik ve obstetrik operasyonlar

Kadın Hastalıkları muayenesine gelirken bilinmesi gerekenler;

Muayene öncesinde vajinal duş yapılması, vajinal krem-fitil gibi ilaçların kullanılması ve cinsel ilişkide bulunulması yapılacak muayene, tetkik ve sonuçlarını etkileyebileceği için önerilmemektedir. Muayene esnasında mesanenin (idrar torbası) boş olması daha rahat muayene olmanızı sağlar. Bunun dışında ultrasonografi ve muayene esnasında zorluk çıkarabileceği için, sıkı kıyafetlerin giyilmesini önermemekteyiz.

Aynı zamanda, sizde bulunan daha önce yapılmış tüm film ve tetkiklerinizi dosyanızla beraber doktorunuza göstermek için yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Gebe muayenesi:

Gebelik, başından sonuna kadar her döneminde farklı incelemelerin yapıldığı, anne sağlığı yanında bebeğin de sağlığının izlendiği çok önemli bir dönemdir.Tüm kadınların, gebe kalmadan önce en az bir kez kontrole gelmeleri önerilir.Bunun dışında gebe olduğunu anlayan anne adaylarının mümkün olan en kısa zamanda gebelik takiplerine başlamak için polikliniğimize başvurmaları gereklidir.Gebeler, doğum polikliniğimizde ilgili doktor tarafından belirlenen zamanlarda muayene, ayrıntılı ultrasonografi, 11-14 hafta kombine test, ense saydamlığı ölçümü üçlü test, amniyosentez, Doppler ve NST gibi çeşitli tetkikler için çağrılmaktadır.

Doğum sonrası kontrol muayenesi:

Gerek normal yolla, gerekse sezaryen ile yapılan doğumlardan 6 hafta sonraki kontrol için randevu almanız uygun olur. Bu randevuda doğum sonrasında görülebilen bir takım sorunların tanı ve tedavisi için önem arz etmektedir.

Ultrasonografi:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde gerek çeşitli kadın hastalıklarının incelenmesinde, gerekse gebe hastaların takibinde ve kısırlık tedavisi sürecinde normal muayenenin bir parçası olarak ultrasonografik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Kliniğimizde, hastaların ultrasonografi ile değerlendirilmesi iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Transbdominal ultrasonografi görüntülemenin karın cildi üzerinden yapıldığı ultrasonografidir. Transvajinal ultrasonografi ise vajina içerisinden özel prob ile yapılan ultarsonografidir.

Ultrasonografi tetkikine gelirken bilmeniz gerekenler:
Ultrasonografi sıklıkla poliklinik muayenesi ile birlikte yapıldığında muayene için yukarda belirtilen hazırlıklar dışında özel bir hazırlık yapmanız, doktorunuz aksini belirtmediği sürece, gerekli değildir. Adet görüyor olmanız her iki ultrasonografi için bir engel teşkil etmez.

Transbdominal ultrasonografi: Vajinal yolla sonografi uygulanamayacak hastalarda inceleme karından yapılacağı için mesanenin dolu olması önemlidir. Bunun için hastaların su içerek idrara sıkışması istenebilir.

Tranvajinal ultrasonografi: Bu yöntem ile daha yüksek görüntü kalitesi sayesinde bir çok hastalığın teşhisi açısından transbdominal ultrasonografiye göre daha çok tercih edilir.Transbdominal ultrasonografinin aksine mesanenin boş olması gerelidir.

Gebelerin ultrasonografik incelemeleri:

Gebelik süresince hem normal gebeliklerin hem de problemli gebeliklerin takibinde ultrasonografi bir çok sorunun erken teşhisine olanak sağlamış en önemli testlerden birisidir. Gebelerde ultrasonografi anne karnındaki bebeğin muayenesi olarak düşünülebilir.Erken gebelik döneminde yapılan ilk ultrasonografi özellikle önemlidir, çünkü bu sayede bebeğin gebelik haftası tam olarak saptanır ve sonraki izlemler buna göre değerlendirilir, ayrıca erken gebeliğin normal yerleşimli bir gebelik mi olduğu, yoksa bir dış gebelik mi olduğu da ultrasonografi ile kolaylıkla anlaşılabilir.Bu inceleme sırasında bebeğin çeşitli vücut ölçümleri yapılmakta, tahmini ağırlığı hesaplanmakta, sıvı miktarı ölçülmekte ve elde edilen bulguların gebelik haftası ile uyumlu olup olmadığı saptanmaktadır.Gerekli olduğu durumlarda deneyimli hekimler tarafından ileri ultrasonografik tekniklerle ayrıntılı inceleme ve takip yapılmaktadır.

Gebelere uygulanan testler:

Gebelerin muayenesi ve ultrasonografik incelemesi yukarda verilmiştir. Bunların dışında normal bir gebelik süresince bir takım ek testler yapılmaktadır.

Down sendromu testleri:

Down sendromu (Mongolizm), toplumda yaklaşık olarak 600-700 doğumda bir gözlenen, zeka geriliği ve çeşitli anomaliler ile birlikte olabilen önemli bir kromozom hastalığıdır. Bu nedenle tüm gebeler Down sendromu açısından taranmalıdır.Bu tarama iki şekilde yapılmaktadır.
11-14. gebelik haftaları arasında 11-14 hafta kombine test ve ultrasonografik  fetal ense saydamlığı testi

16-18. gebelik haftaları arasında üçlü test

Size uygun olan testleri takibinizi sürdüren doktorunuz bildirecektir.11-14 hafta kombine test sonucunda yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak koryon villus biyopsisi yapılması önerilirken üçlü testte yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak amniyosentez yapılması önerilir.

Üçlü test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:

Üçlü test için sadece kan vermek yeterlidir.Aç olmanız gerekmez.

Şeker yükleme testleri:

24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti(şeker hastalığı) için 50 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. Bu testin zamanını poliklinik izlemi sırasında doktorunuz belirtecektir.50 gram şeker testi anormal olan hastalara 100gram şeker yükleme testi yapılır.

Şeker yükleme testi için gelirken bilinmesi gerekenler:

Şeker yükleme testlerinde hastadan yoğun şeker içeren bir su içmesi istenir.Bu nedenle bu suyun içilmesini kolaylaştırmak için yanınızda bir adet limon getirmeniz tavsiye edilir.

50gram şeker yükleme testi

Hastanın aç olması gerekli değildir. Sadece hafif bir kahvaltı yeterlidir.Şekerli su içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır.

100 gram şeker yükleme testi

Hastanın kahvaltı yapmadan aç gelmesi gereklidir. İlk önce açlık kan şekerine bakılır, şekerli su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır.

Amniosentez:

Amniosentez çeşitli kalıtsal hastalıkların erken tanısı ve tarama testleri anormal gelen hastalarda Down sendromunun erken teşhisi için en sık olarak 16-18. gebelik haftalarında yapılır. Gebelik izleminiz esnasında amniosentezin gerekli olup olmadığı konusunda doktorunuz sizi kotrolleriniz esnasında bilgilendirecektir. İşlem sırasında oldukça ince bir iğne ile gebenin karnından girilerek bebeğe ve plasenta’ya dokunulmadan az miktarda sıvı alınır ve bu sıvıda bebeğin kromozomlarına bakılır.

Eşinizin ve kendinizin kan grubunu da bilmelisiniz, doktorunuz size soracaktır.

Amniosentez için başvururken bilinmesi gerekenler:

Amniosentez için gelirken aç olmanız gerekmez, hafif bir kahvaltı yapmanız yeterlidir.

Doğum:

Gebelerin su gelmesi, ağrıların veya kasılmaların başlaması, bebek hareketlerinin azalması, her türlü kanama gibi acil durumlarda zaman gözetmeksizin doğumhane servisine başvurmaları gerekmektedir.

Pap test(servikal yayma):

Pap test, rahim ağzından dökülen hücrelerin özel bir fırça yardımıyla toplandıktan sonra mikroskop altında incelenmesidir. Bu test , toplumumuzdan en sık görülen kadın kanseri olan serviks(rahim ağzı) kanserinin taranması ve erken teşhisini sağlar.Pap test ilk olarak, cinsel ilişki başladıktan 3 yıl sonra ve 21 yaşını geçmemek şartıyla yapılmalıdır.Belli aralıklarla testin tekrarlanması gerekmektedir.Uygun şekilde yapıldığında rahim ağzı kanserlerine bağlı ölümlerin önlenmesinde oldukça etkilidir.Bu test için özel bir randevu almanıza gerek yoktur.Poliklinik muayenesi sırasında bu test yapılmaktadır.Test sonucu anormal çıkanlarda ileri değerlendirme gereklidir.

Pap test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:

Pap test vajinl yoldan yapılan bir test olması nedeni ile bu muayene uygun kadınkarda yapılabilir.Pap test yapılması için 24-48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulması, vajinal krem veya temizleyici kullanılmaması önemlidir.

Kolposkopi ve biyopsiler:

Kolposkopi rahim ağzının özel bir mikroskop ile büyütülerek normalde göz ile görülemeyen detayların görülmesini sağlayan bir yöntemdir. Kolposkopi özellikle anormal Pap test sonuçları olan hastalarda yapılır. Eğer kolposkopi esnasında şüpheli alanlar görülürse bu bölgelerden biyopsi (parça alma ) alınması gerekebilir.

Endometriyal biyopsi:

Endometriyal biyopsi rahmin iç tabakasında görülebilecek çeşitli hastalıkların aydınlatılması için uygulanan bir örnek alma yöntemidir. Temel olarak menopoz sonrası kanama varlığında veya menopoz öncesinde anormal kanama şikayetleri olan hastalarda yapılır.Endometriyal biyopsi, hastanın isteğine bağlı olarak genel veya lokal anestezi ile yapılabilir.

Laparoskopi:

Laparoskopi işlemi günümüzde endometriyozis, dış gebelik, kısırlık, kronik kasık ağrısı gibi bir çok hastalığın tanı ve tedavisi için yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır.Özel kamera sistemleri ile karın içine göbek bölgesinden ve iç çamaşırı çizgisi altında kalan bölgelerden yarım santimetrelik kesiler yapılarak girilmekte ve bütün cerrahi işlem özel donanımlı bir video sistemi ile yapılmaktadır.

Histeroskopi:

Histeroskopi laparoskopi gibi fakat daha ince kamera sistemleri ile rahim ağzının, uterus (rahim) içinin ve tüp ağızlarının incelenmesi işlemidir.Histeroskopi işlemi adet kanamasının başladığı ilk gün 1.gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur.
Histerosalpingografi(HSG):

HSG rahim içi ve tüplerin incelenmesini sağlayan bir testtir. Kadın-doğum hekimi tarafından yapılan muayene ve rahim içine verilen özel radyoopak madde sonrasında birkaç defa film çekilir.HSG işlemi Cuma günleri öğleden sonra yapılmaktadır.

HSG için gelirken bilinmesi gerekenler:

HSG randevusu aldığınız kadın-doğum polikliniğine size reçete edilen özel sıvı ile başvurmanız ve burada size verilen tıbbi malzeme ile Radyoloji Bölümü’nde HSG odasına gelmeniz gereklidir.

HSG esnasında hastanın adetli olmaması gereklidir.Kanamasının başladığı ilk gün 1. gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur.Test için aç gelmek gerekli değildir.

 

Öğretim Üyeleri

Adı ve Soyadı
E-Posta Dahili Telefon

Prof.Dr.Arif KÖKÇÜ

(Anabilim Dalı Başkanı)

arifkokcu@omu.edu.tr 2452
Prof.Dr.A.Sertaç BATIOĞLU asbatioğlu@omu.edu.tr 2562
Prof.Dr.Erdal MALATYALIOĞLU erdalm@omu.edu.tr 2467
Prof.Dr.Tayfun ALPER talper@omu.edu.tr 2520
Prof.Dr.İdris KOÇAK idris@omu.edu.tr 2666
Prof.Dr.Mehmet ÇETİNKAYA mehmetc@omu.edu.tr 3270
Doç.Dr.Miğraci TOSUN mirtosun@omu.edu.tr 2245
Yrd.Doç.Dr.Handan ÇELİK handans@omu.edu.tr 2535
Yrd.Doç.Dr.Devran BILDIRCIN fdevran@omu.edu.tr 2468
Yrd.Doç.Dr.Davut GÜVEN dguven@omu.edu.tr  4221

 

Sekreterlikler

Poliklinik Sekreterliği 2343
Servis Sekreterliği 2413
Doğumhane Sekreterliği 2432

 

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19  
Fax: 0 362 457 60 41

Tasarım & Uygulama : Mustafa Çemberci @ Hastane Otomasyon © 2009