Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...
Göğüs Cerrahisi
Son güncelleme: 18.04.2013

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Tarihçesi

Ondokuzmayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1998 yılında kurulmuştur. Tıp Fakültesinin kuruluşundan itibaren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi alanlarında hizmet verilmekteydi. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yükseköğretim Kurulu’nun 9 Şubat 1998 tarih 2193 sayılı kararı ile resmen kurulmuştur. Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof.Dr.Ahmet Başoğlu  görevlendirilmiştir.

Fakültemiz Türkiye’nin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı kurulan ilk fakülteleri arasındadır. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın ilk araştırma görevlileri Temmuz 1998’de göreve başlamıştır. 1999 yılında Yrd.Doç.Dr.Sedat Demircan Anabilim Dalı’nda göreve başlamış ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürmüş, Doçent olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’na atanmak üzere anabilim dalımızdan ayrılmıştır. Kısıtlı kadro ile yıllarca akademik ve tıbbi hizmetler verilmiştir. Yrd.Doç.Dr.Ayşen Taslak Şengül 2005 yılında öğretim görevlisi olarak göreve başladıktan sonra 2006 yılında yardımcı doçent olarak atanmıştır. Yrd.Doç.Dr.Burçin Çelik Ekim 2008’de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Anabilim Dalı’na naklen atanmıştır. Kliniğimizde şu anda 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi, 1 sekreter, 8 hemşire ve 5 yardımcı personel görev yapmaktadır. Biri özel oda olmak üzere toplam 22 yataklı servis ve 3 yataklı tam donanımlı bir postoperatif yoğun bakım ünitesi mevcuttur.

Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Ahmet Başoğlu (1998–2010)

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bölge referans hastanesi konumunda olduğundan oldukça geniş bir hasta grubu kliniğimize refere edilmektedir. Kliniğimizde akciğer, trakea, özofagus, göğüs duvarı, diyafragma, plevra ve mediasten hastalıklarının tanı ve tedavisi başarıyla yapılmakta, göğüs travmalarında oldukça tecrübeli bir ekip ile müdahale edilmektedir. Kliniğimizde yılda ortalama 250 ameliyat, 150 endoskopik girişim ve 300 küçük cerrahi girişim yapılmaktadır. Yapılan ameliyatların bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

 

Akciğer

 • Akciğer kanseri rezeksiyonları
 • Metastatik akciğer hastalıkları rezeksiyonları
 • Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik, Abse ameliyatları
 • Hacim küçültücü akciğer rezeksiyonları
 • Pnömotoraks sebebiyle büllektomi ve dekortikasyon ameliyatları

 Mediasten

 • Mediastinal malign ve benign tümör rezeksiyonları
 • Timektomi
 • Tanısal mediastinotomi
 • Perikard cerrahisi

 Trakea

 • Trakea segment rezeksiyonları
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Endotrakeal-endobronşial işlemler

 Plevra

 • Plevra biyopsileri
 • Mezotelyoma cerrahisi
 • Plevrektomi ve dekortikasyon
 • Tanısal ve tedavi amaçlı torakoskopi
 • Pnömotoraks ve ampiyeme yönelik cerrahi tedavi

 Göğüs duvarı

 • Göğüs duvarı rezeksiyonları ve rekonstrüksiyonları
 • Torasik Çıkış sendromu cerrahisi
 • Torakoplastiler ve torakomyoplastiler
 • Stoma, abse cerrahisi
 • Konjenital deformite cerrahisi (NUSS, Modifiye Ravitch)

  Özofagus

 • Benign ve malign tümör rezeksiyonları
 • Hiyatal herni ve gastroözofageal reflü cerrahisi
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Özofagusun kanser dışı hastalıklarının cerrahi tedavisi
 • Özofageal stent girişimleri

 Diyafram

 • Plikasyon
 • Morgagni ve Bochdalek hernisi onarım ameliyatları
 • Diyafragma rüptürü

Travma ameliyatları (Hemotoraks, yelken göğüs, pnömotoraks)
Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi

 

Öğretim Üyeleri
 
Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
Doç.Dr.Burçin ÇELİK
(Anabilim Dalı Başkanı)
cburcin@hotmail.com 2701
Prof.Dr.Ahmet BAŞOĞLU ahmetb55@gmail.com 2791
Yrd.Doç.Dr.Ayşen TASLAK ŞENGÜL aysentaslak@yahoo.com 3217
Yrd.Doç.Dr.Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK    

 

Anabilim Dalımızda Uzmanlığını Alanlar

Op.Dr.Birol GÜNDOĞDU (2004)
Op.Dr.Ali Osman AKDAĞ (2004)
Yrd.Doç.Dr.Burçin ÇELİK (2004)
Yrd.Doç.Dr.Ayşen TASLAK ŞENGÜL (2005)
Op.Dr.Sinan KAYA (2006)
Op.Dr.Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK (2007)
Op.Dr.Tülin DURGUN YETİM (2008)
Op.Dr.Tamer KUTLU (2010)
Op.Dr.Ömer Serdar BEKDEMİR (2010)

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslar arası Akademik Kuruluşlar
Anabilim Dalı’mız Türk Göğüs Cerrahi Derneği ile devamlı suretle kongre ve sempozyum hazırlıkları içersindedir, dernek ile birlikte akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Prof. Dr. Ahmet Başoğlu Türk Göğüs Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu’nun Danışma ve Yürütme Kurulu asil üyesidir. 

Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
Kliniğimizde akciğer nakli dışında dünyada gerçekleştirilen tüm operasyonlar başarı ile uygulanmaktadır. Özellikle özofagusa yönelik uygulanan cerrahi girişimlerin tamamı kliniğimizde başarı ile yapılmakta olup kliniğimiz bu konuda Türkiye’de başlıca klinikleri arasında gelmektedir. Ayrıca 2007 yılından itibaren göğüs duvarının doğumsal şekil bozukluklarıyla ilgili olarak kapalı ameliyatlar (Minimal invazif girişim - NUSS) başlatılmış ve günümüzde giderek artan sayıda başarıyla uygulanır hale gelmiştir.

Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının vizyonu; Göğüs Cerrahisi alanında en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında yataklı ve ayaktan üst düzeyde sağlık hizmetleri sunmak, lisans ve lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine artarak devam etmektir.
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının misyonu; bölge referans merkezi olarak etkin, hızlı kaliteli, gelişmiş tıbbı olanaklarla donanımlı olarak ameliyat, poliklinik ve acil hasta bakımı gerçekleştirmektir.

 

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19    -   3800
Fax: 0 362 457 60 41

 

Tasarım & Uygulama : Mustafa Çemberci @ Hastane Otomasyon © 2009